Heliga Zeinab (fvmh), en intelligent och tålmodig hjältinna

Zeinab (fvmh), en intelligent och tålmodig hjältinna

Den 3 februari 2017 eller den 5 Jamadi al-Awwal år 1438 e.h. inträffar jubileumet för Zeinab Kubras (frid vare med Henne) födelsedag. Zeinab är Imam Alis (fvmh) dotter och Imam Hassans och Imam Husseins (fvmd) syster. Hon tillhör de viktigaste kvinnorna i islams historia. Det har återberättats många uttalanden och artiklar från stora islamiska personligheter gällande Zeinabs enastående personlighet.

 Heliga Zeinab (fvmh) var utsmyckad med dygder och enastående moraliska och gudomliga kvalitéer och i skuggan av dessa perfektioner nådde hon en mänsklig nivå som åtminstone var henne exklusiv under en del av hennes liv. Hon var då Guds hemlighet under Muharram och det gudomliga ledarskapets och förmyndarskapets förtrogne. Hennes Excellens nådde dessa perfektioner p.g.a. Guds speciella välsignelser och uppmärksamhet, hennes rena natur, uppfostran av islams Profet (fvmh & hf), Fatima Zahra och Imam Ali (fvmd), hennes kamp i att uppnå moraliska perfektioner, utförande av dyrkan och lydnad gentemot Guds befallningar.De tilltalsnamn som återberättats tillhöra H. Exc. indikerar på en del av islams stora kvinnas magnifika personlighet. Bland annat kallades hon för ”Den lärde som inte blivit undervisad”, ”Zahras ersättare”, ”Kvinnornas intelligenta”, ”Den perfekta”, ”Vältalighetens dotter”, ”Den yngre Siddiqa (ytterst sanningsenliga)”, ”Den yngre Masuma (felfria)”, ”Den beräknade tålmodiga”, ”Karbalas hjälte”, ”Zahras ättling”, ”Guds förtrogna”, ”Den som blir tilltalad [av änglar]”, ”Den signifikanta och ärade”, ”Murtadhas ögonfröjd”, ”Hashimiternas intelligenta”, ”Mustafas älskade”, ”Den asketiska”, ”Den dyrkande”, ”Zahras geni” och ”Hennes faders glädje”.Damen Zeinabs (fvmh) bemötande gentemot hennes fiender är väldigt häpnadsväckande. Hon stod upp emot tyranner med hela sin existens samtidigt som de var på toppen av mäktighet. Hon höll ett enastående och känt tal inför Yazid och andra förtryckare i Levanten efter Imam Husseins (fvmh) martyrskap, och visade upp ett exceptionellt mod på sådant vis att shiitiska lärda anser att damen Zeinabs (fvmh) mod och viktiga tal i Yazids slott gav upphov till att Karbalas revolution hölls vid liv och att Umayyadernas förtryck avslöjades. Sheikh Saduq, som är en enastående shiitisk lärd, säger: ”Damen Zeinab (fvmh) representerade Imam Hussein (fvmh) på ett speciellt sätt och folk brukade vända sig till henne gällande om vad som är tillåtet och otillåtet och ställa frågor till henne.”

 

Det har återberättats att:

"Damen Zeinab (fvmh) brukade återberätta traditioner från sin mor, far, bröder, Umm Salama, Umm Hani och andra kvinnor. Bl. a. återberättade Ibn Abbas, Ali ibn Hussein (fvmh), Abdullah ibn Jafar, Fatima Sughra, Imam Husseins (fvmh) dotter, m. fl. från henne".

 

 

---

Publicerad: 2017-02-03