Skriftlärde Sheikh Hamed Zahery avliden

”Vi tillhör Gud, och till Honom återvänder vi”
 
 
 
 
 
Härmed framför vi våra kondoleanser till alla följare av Ahl al-Bayt(fvmd), och speciellt till Sveriges och Skandinaviens shiamuslimer, i samband med bortgången av den store lärde och framstående läraren Sheikh Hamed Zaheri.
 
Sheikh Zaheri har under många år främjat och undervisat Ahl al-Bayts(fvmd) läror i Sverige i form av imam i detta center. Han har alltid varit en älskad personlighet och respekterad imam för alla. 
 
Avsaknaden av denna älskade lärd är en stor förlust för följarna av Ahl al-Bayts(fvmd) skola.
 
Vi ber Gud, den Upphöjde, om förlåtelse för denna salig man och om tålamod för hans efterlevande.
 
Minnesgudstjänst kommer att hållas torsdagen den 5 mars kl. 19-21 i Imam Ali Islamic Centers samlingslokal.
 
 
Imam Ali Islamic Center
Stockholm
1 mars 2020