Hajj – och Ziyarat-karavaner från Sverige

För att ni ska få lära känna karavaner för Hajj och Ziyarat till helgedomar, har vi nämnt några av dessa karavaner med deras namn och uppgifter på denna sida. Var vänliga och observera att Imam Ali Center inte tar något som helst ansvar gällande de tjänster som de nedanstående karavanerna förser pilgrimerna med. Dessa karavaner har endast presenterats med hjälp av den information som deras ansvariga har försett oss med.

Till övriga karavaner för Hajj och Ziyarat som vill presentera sig själva för de svenska och skandinaviska invånarna, ber vi er att skicka erat namn och uppgifter till vår email info@imamalicenter.se.

 

Al-Thaqalayn för heliga resor till Mecka, Karbala och Mashhad (arabisktalande ledare)

 

Vill du åka till Mecka för haj eller vill du besöka de heliga begravningsplatserna i Irak och Iran? Vi hjälper dig hela vägen. Från visum asökan till all service fram och tillbaka. Kontakta oss för mer information.

 

Karvan ledare: Raed och Aboheidar Altoreihi

 

Aboheidar Al-Toreihi: 0704433339

 

Raed:: 0739697499

 

 
 

Hajj-karavanen Noor Sverige

 

Med ledningen från resebyrån Noor Sverige har den första byrån med en officiell licens för turist – och ziyarat-frågor i Sverige, som vid etableringen av denna karavan haft målet att förbättra villkoren för iranier, påbörjat sina aktiviter fr.o.m. år 2007 med ledning av Hajji Hussein Basiri. Detta är bra för de iranska, afghanska och persisktalande pilgrimerna som är bosatta i Europa, som vill utföra Ziyarat, ’Umrah och den obligatoriska Hajj.

 

I nuläget samarbetar vi med en av de bästa karavanerna från Iran, Karavane Parvaze Noor, som leds av Seyyed Mohsen Baqeri, som sedan 28 år tillbaka har tagit hand om pilgrimerna till Guds Heliga Hus. Deras officiella representant finns i Sverige.

 

 

Karavanens ledare: Hussein Basiri 

 

Telefon: 0736950298

 

Telefon under Hajj-perioden: 00966534380298

 

Hemsida: www.noorsweden.se

 

Email: info@noorsweden.se

 

 

Ahl Albayt Karvan (arabisktalande ledare)

 
Vi har många år erfarenhet av att anordna heliga resor till Mecka samt Mashahd (Iran) med utmärkt service och moderna hotel och transport. Kontakta oss för mer information samt pris förfrågan.
 
Tel. Kontoret: 0858549485
 
Mobil.nr: 0729292988 , 0739697499 , 0735594138
 
 

       

Karbala Travel

 

Välkommen att besöka helgedomarna i Irak tillsammans med oss. 

 

Nästa resa äger rum i slutet av december 2021 och pågår i 12 dagar. Resan inkluderar besöket av helgedomarna i Najaf, Kufa, Imam Husseins (fvmh) helgedom i Karbala (under arbain), Kadhimiya och Samarra. För mer information vänligen kontakta byrån.

 
Pris per person: 12500 kr. Priset inkluderar visum, transporter, boende och mat, förutom PCR-testet. Flyget avgår från Stockholm eller Köpenhamn beroende på preferens.
 
 
För mer information och anmälan vänligen ring oss på tel. 070-443 55 67 eller 070-021 73 30 (även på Whatsapp).
 

               

Al Qaem Charity Campaign i Danmark, Sverige och alla europeiska länder

 
 
Kampanjen grundades 2000 som en välgörenhetskampanj som syftar till att arbeta hårt för att tillhandahålla de nödvändiga tjänsterna till pilgrimerna och kostnaderna för att övervaka det ekonomiska stödet till fattiga familjer i Irak. Denna idé uppstod efter etableringen av Al Qaim Charity Association, som officiellt har registrerats sedan 2000 i Danmark.
 
Kampanjen är intresserad av att hitta det bästa sättet att nå en nivå värdig för pilgrimerna i Europa för att tillhandahålla olika tjänster till dem och av administrativ personal och religiösa och besättning kök och vägledning och prestanda ritualer är en grupp av troende med utmärkt erfarenhet att utföra olika tjänster.
 
Al-Qa'ims kampanj är unik för att isolera kvinnor från män i bostäder, där en särskild besättning tilldelas kvinnor och en manlig besättning.
 
Kampanjhanteringen fokuserar på den liturgiska aspekten, den andliga sidan och prestationsaspekten vid pilgrimsritorna där de är intresserade av att förbereda pilgrimen eller andliga och moraliska behoven genom en rad moraliska och andliga föreläsningar utöver föreläsningar om rättspraxis av Hajj.
 
Institutionen för Hajj studerar varje år möjligheten att utveckla kampanjen genom en realistisk studie av några problem som försöker rätta till och undvika dem.
 
 
För mer information kontakta:
 
Dr. Hassan Joudi: 004551232307
 
Abo-Abdullah: 0046736955659
 
 
************************************************

 

Information in english:

 

"Al Qaem  Charity Campaign in Denmark, Sweden and All European countries"
 
The campaign was founded in 2000 as a charitable campaign aimed at working hard to provide the required services to the pilgrims and the costs of monitoring the financial assistance for poor families inside Iraq. This idea emerged after the establishment of Al Qaim Charity Association, which has been officially registered since 2000 in Denmark.
 
The campaign is interested in finding the best way to reach a level worthy of the pilgrims of Europe to provide various services to them and by the administrative staff and religious  and crew kitchen and guidance and performance rituals are a group of believers with excellent experience to perform various services.
 
Al-Qa'im's campaign is unique in isolating women from men in housing, where a special crew is assigned to women and a male crew.
 
The campaign management focuses on the liturgical aspect, the spiritual side, and the performance aspect of the pilgrimage rituals, where they are interested in preparing the pilgrim or spiritual and moral need through a series of moral and spiritual lectures in addition to lectures on the jurisprudence of Hajj.
 
The Department of Hajj is studying each year the possibility of developing the campaign through a realistic study of some problems that try to correct and avoid them.
 
 
For mor information contact:
 
Dr. Hassan Joudi: 004551232307
 
Abo-Abdullah: 0046736955659
 
 

 

Karavan Hajj al-Zahra Sverige (urdu, svensk och persisktalande ledare)

 

Med Guds välsignelse har Karavan al-Qaim Sverige möjligheten att stå älskade muslimer till tjänst för att utföra den obligatoriska och välsignade Hajj. Med hänsyn till vikten av Hajj och för att utföra dess obligationer anstränger sig vår karavan för att tillhandahålla den bästa servicen med hög kvalité. Några av våra tjänster är följande:

 

  • Vi erbjuder tjänster för persisk -, urdu – och engelsktalande muslimer
  • Vi förbereder visum, kort för Hajj och flygbiljetter
  • Vi står för logi i Mecka och Medina i utrustade lägenheter
  • Vi gör Ziyarat till alla heliga platser
  • Vi förser med guide och ger rådgivning under hela resan
  • Vi serverar mat (tre måltider per dag)
  • Vi erbjuder samtliga tjänster till väldigt förmånliga priser

 

Obs! För shiamuslimer som bor i Sverige och Skandinavien och som älskar Imam Hussein (A), meddelar denna karavan att man kan registrera sig för denna heliga resa till helgedomar i Irak (Najaf, Karbala, Kazimeyn, Samarra). Karavanen anordnar även resor under Arbain-högtiden. För mer information gällande tid och priser samt övriga frågor kontakta karavanens ledare Mowlana Zaker Hussein.

 

Karavanledare: Sheikh Zaker Hussein

 

Telefon: 0046762744839

 

Email: morapi.k2@gmail.com

 

 

Information från Al-Zahra karavan gällande resa till heliga städer i Irak 2020 (på engelska):

 
Dates: 03 April 2020 to 13 April 2020.
Cost: 14600 SEK.
 
Following facilities will provide to a Zaire.
1. Air ticket Stockholm to Stockholm.
2. Visa and approval to Iraq.
3. 4 star hotel in Iraq.
4. 3 bufett meals daily.
5. internal transport ln Iraq.
6. Guidence by an experienced Alim.
Those who are interested please contact latest 15 February 2020. For more information please contact Maulana .Zakir Hussein. Tel: 0046762744839  Email:morapi.k2@gmail.com
 
 
 

Karavan Fadak (arabisk-kurdisk och persisktalande ledare)

 

Karavan Fadak med dess erfarna team är stolta över att stå till tjänst till älskare av Imam Hussein (A) från Stockholm för att besöka Karbala, Najaf, Kazimeyn och Samarra. Lägg över ansvaret på oss för att ordna visum, flygbiljett, mat, resa och transport i Irak och övriga tjänster under resan. För mer info var vänliga att kontakta oss.

 

Karavanledare: Aqa Ja’far Hasan 

 

Telefon: 0704545431

 

Adress: Mjölbyplan 34,   163 71  Spånga

 

Email: yafaar@hotmail.com

 

 

 

Al-Yamama för haj-resor (arabiskatalande ledare)

 
Vi har många år erfarenhet av att anordna heliga resor till Mecka samt Mashahd (Iran) med utmärkt service och moderna hotel och transport. Kontakta oss för mer information samt pris förfrågan.
 
Karavanledare: Haitham Jawadi
 
Mobil.nr: 0736936599 
 
Tel. Kontoret: 087106551