Tio hadither om människans värdighet, enligt islam

 

 

1. Profeten Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj):

اِنَّ حُرمَةَ عِرض المُؤمِنِ كَحُرمَةِ دمِهِ و مالِهِ.

“Den troendes värdighets helighet är som dennes livs och egendomars helighet.”

Källa: La’ali al-Akhbar, vol. 5, s. 226

 

2. De troendes ledare Ali (frid vare med honom):

لاتَفَعَلْ ما یَشینُ العِرضَ والاِسم.

“Gör aldrig någonting som misskrediterar din värdighet och rykte.“

Kä'lla: Fehrest-e Ghorar, s. 242

 

3. Imam Jafar Sadiq (fvmh):

اذا رَقَّ العِرضُ اُستُصعِبَ جَمْعُه!

“När äran förloras blir det svårt att samla in den!”

Källa:A’lam al-Din, s. 303

 

4. De troendes ledare (fvmh):

مِنَ النُبلِ أن یبذُلَ الرّجُلُ مالَهُ و یَصونَ عِرضََهُ.

“Det är ett tecken på storhet att man offrar sina egendomar för att bevara sin värdighet.”

Källa:Fehrest-e Ghorar, s. 242

 

5. Islams noble Profet (Gvhf):

مَن رَدَّ عَن عِرضِ اَخیهِ كانَ لَهُ سبعونَ اَلفَ حجابٍ مِنَ النّار.

“Det kommer att finnas sjuttio tusen slöjor mot elden för den som försvarar sin broders värdighet och ära.”

Källa: Bihar, vol. 75, s. 253

 

6. Imam Ridha (fvmh):

مَن كَفَّ عَن اَعراضِ المُسلِمینَ اَقالَهُ اللهُ عَثرتَهُ یَومَ القِیامة.

“Gud kommer på domedagen att förlåta felstegen hos den som undviker att ärekränka muslimernas värdighet.”

Källa: Bihar, vol. 75, s. 256

 

7. De troendes ledare (fvmh):

لاتَجَعَلْ عِرضَكَ غَرَضاً لِنِبالِ القَولِ.

“Rikta inte ditt rykte med pilarna från människors ord (din värdighet ligger i dina egna händer!).”

Källa: Nahj al-Balaghah, brev 69

 

8. Imam Muhammed Baqir (fvmh):

ثلاثةٌ لَیسَ لَهُم حُرمَةٌ: صاحبُ هَویً مُبتَدِعٍ و الاِمامُ الجائِرُ و الفاسِقُ المُعلِنُ بِفِسقِه.

“Det finns tre personer som inte har värdighet och ära: den följer sina begär och hittar på saker [i religionen], den tyranniska ledaren och den omoraliska personen som offentliggör sin oanständighet.”

Källa Qurb al-Asnad, s. 82

 

9. Imam Jafar Sadiq (fvmh):

عَوَرةُ المُؤمِنِ عَلَی المُؤمِنِ حرامٌ.

“Det är förbjudet för den troende att avslöja [en annan] troendes [brister och hemligheter].”

Källa: Osoul-e Kafi, vol. 4, s. 63

 

10. Islams ärade Profet (Gvhf):

مَن مَشی فی عَیبِ اَخیهِ و كَشْفِ عَورَتِهِ كانَت اوّلُ خُطوَةٍ خَطاها وَضَعَها فی‌جَهَنّم! وَ كَشَف اللهُ عَوَرَتَهُ عُلی رُؤوسِ الخَلائِقِ.

“De första stegen för den som går för att leta fel och avslöja hemligheterna hos sin broder, kommer att vara i helvetet! Gud kommer att avslöja dennes hemligheter och fel för alla skapelser.”

Källa: La’ali al-Akhbar, vol. 5, s. 241

 

 

 

 

 

----

Publicerad: 2021-05-20