Fördömande av Saudiregimens avrättningar av dussintals människor

Bön för avrättade shiamuslimer i Sauidarabian - 13 mars 2022
 
 
Med stor beklagan och sorg tog vi emot nyheten om avrättningarna av dussintals oskyldiga och förtryckta människor i Saudiarabien. Sorgligt nog är de flesta av martyrerna sannfärdiga och nobla anhängare till Ahl al-Bayts (frid vare med dem) skola. Den saudiska regimen, med det landets maktlystna kronprins till mördare i spetsen, har flertalet gånger bevisat att den inte följer något mänskligt eller gudomligt förfarande. De genuina shiamuslimerna i Hijaz - särskilt de troende i städerna al-Ahsa och Qatif - har trots sin lysande historia av hederlig samexistens med andra medborgare, under många år utsatts för olika former av sanktioner och brutala attacker av saudierna och extremister.
 
Den saudiska regeringens delaktighet i dessa brott och utfärdandet av omdömeslösa, olagliga och omänskliga domar om avrättning och fängslande av dess medborgare, med anledningen att de följt Ahl Al Bayts (fvmd) skola, är en bekräftande stämpel för denna regims kriminalitet och behovet av att stå emot deras maktlystnad.
 
Samtidigt som Imam Ali Islamic Center i Stockholm starkt fördömer den förtryckande Saudiregimens senaste avrättningar, ber centret om Guds den Upphöjdes förlåtelse och barmhärtighet för martyrerna i denna händelse, och tålamod för de överlevande.
 
Förhoppningen är att det internationella samfundet och alla humanitärer kommer att fördöma dessa brott, utan några politiska överväganden och med ett humant perspektiv. Förhoppningen är att alla, genom att sätta press på ledarna för dessa aktioner, uppmanar till respekt för de olika trosövertygelserna och åsikterna i Saudiarabien.
 
En minnesstund och recitation av Fatiha för martyrerna i de senaste avrättningarna i Saudiarabien, kommer att hållas fredagen den 18 mars 2022 klockan 13:00 (efter fredagsbönen) i Imam Ali Islamic Centers bönesal.
 
Imam Ali Islamic Center
Stockholm, 13 mars 2022
 
 
 
 
-----
Publicerad: 2022-03-14