Fördömande av förolämpning mot den Heliga Koranen

 
 
De senaste dagarna har vi sett en upprepning av den avskyvärda och vidriga handlingen att tända eld på den Heliga Koranen i olika städer i Sverige. Tyvärr upprepas denna omänskliga handling av en oansvarig och respektlös person. Olika Islamiska trossamfund och församlingar från hela Sverige och andra länder uttryckt sin avsky för detta. 
 
Att provocera fram känslor hos muslimer och att förolämpa deras heliga bok, kommer inte att gynna någon som bryr sig verkligen om det svenska samhället. Dessa illgärningar strider mot principen om ömsesidig respekt mot människor och deras tro. 
 
Det är tydligt att sådana målmedvetna brott avser gynna populistiska krafter som i sin tur försvarar sådana handlingar som förstör samhället. 
Koranen är muslimernas heliga bok med ett gudomligt budskap till mänskligheten. Respektlöshet mot islams heliga bok – med nästan två miljarder följare i olika delar av världen – strider mot mänsklighet och sunt förnuft.
 
Samtidigt som Imam Ali Islamic Center i Stockholm starkt fördömer dessa avskyvärda handlingar, uppmanar centret svenska regerings- och rättstjänstemän, med polisen och inrikesministern i dess spets, att förhindra sådana provokationer som avser polarisera samhället, hetsa upp muslimer och förleda unga till oräkneliga reaktioner och våld.
 
Samtidigt som vi fördömer denna förkastliga och målmedvetna illgärning uppmanar vi muslimer till vaksamhet och insiktsfullhet. I ett demokratiskt samhälle är det en självklarhet rättighet att fredligt kritisera eller protestera mot kränkande gärningar men inom ramen av gällande regler och lag. Vi uppmanar alla att inte låta ett få antal individer förleda till det som hatfyllda provokatörer vill utan såsom den heliga Koranen uppmanar oss att vara, nämligen insiktsfulla, tålmodiga och ansvarsfulla. Sådan bör en muslim vara inte minst när man har profeten Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) som sin förebild. 
 
 
 
Imam Ali Islamic Center
Stockholm - 16 april 2022
 
 
 
 
 
----
Publicerad: 2022-04-17