Deprecated: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter in /customers/9/f/3/imamalicenter.se/httpd.www/sites/all/modules/emfield/emfield.module on line 96 Mästarinnan Fatima Masuma (fvmh) – en kvinna som Gud älskar | Imam Ali Islamic Center

Mästarinnan Fatima Masuma (fvmh) – en kvinna som Gud älskar

Mästarinnan Fatima (frid vare med henne) ligger begravd i den heliga staden Qum i Iran. Hennes bortgång inträffade när hon var på väg att besöka sin bror, vår åttonde Imam, Ridha (fvmh).  Mästarinnan Fatima (fvmh) hade en ärad status hos Gud. Långt innan hennes födelse återberättades det ifrån bl. a. Imam Jafar Sadiq (fvmh) att hon kommer att medla för alla deras shia (följare) på domedagen och att ett besök hos henne i staden Qum innebär att man kommer bli insläppt i paradiset.

 

Mästarinnan Fatimas (fvmh) moder, Damen Nadjmah, utseddes genom en dröm som hennes svärmor [Mästarinnan] Hamidah hade där Profeten Muhammed (Gvhf) sa att hon skulle gifta bort sin son, Imam Kadhim (fvmh), med Damen Najmah. Detta var för att de bästa människorna skulle födas utav henne, vilka var Mästarinnan Fatima och Imam Ridha (fvmd).

 

 

 

 

När den femte abbasidkalifen Harun arresterade Imam Kadhim (fvmh) längtade Mästarinnan  Fatima Masuma (fvmh) efter sin fader. Separationen var mycket svår för henne och hon fick aldrig se sin pappa igen fram till hans martyrskap fyra år senare. Förmyndarskapet gick ifrån hennes fader till hennes broder. Detta var Imam Kazims (fvmh) önskan. De första sex åren av hennes liv var hennes fader förmyndare (Wali), dvs Imam, och de kommande 21 åren var det hennes broder. Efter dessa år beordrade den sjunde abbasidkalifen Ma´mun att Imam Ridha (fvmh) skulle infinna sig i Khurasan, som har sin början i dagens Nordöstra Iran, där han skulle vara under övervakning.  Detta gjorde henne mer förkrossad. Ett år efter separationen bestämde hon sig för att bege sig mot Khurasan.

 

Att hennes enda anledning till denna svåra resa skulle vara pga. separationen ifrån sin broder är osannolikt. Den mer rimliga anledningen är att hon hade en betydelsefull roll vid sidan av Imamen (fvmh). Hennes utmärkta kunskap och fromhet skulle hjälpa honom i hans etablering och speciellt bland kvinnorna i samhället. I denna aspekt är hennes roll i likhet med Mästarinnan Fatima Zahra (fvmh) som stod vid sidan av Profeten Muhammed (Gvhf)* och Imam Ali (fvmh), eller den av Mästarinnan Zaynab (fvmh) som stod vid sidan av Imam Ali, Imam Hassan och Imam Hussain (fvmd) vid slaget i Karbala och tiden som följde när hon stod vid sidan av Imam Sadjad (fvmh).

 

I uttalanden från de heliga Imamerna (fvmd), ser man att de ofta förliknar Mästarinnan Fatima Masuma (fvmh) med Mästarinnan Fatima Zahra (fvmh). Hennes unika ställning får hjärtat att mjukna och ger intellektet en sötma och man vill ständigt lära sig mer om henne.

 

*Gvhf: Guds välsignelse och fred vare med honom och hans familj

 

Källa: www.dagensmuslim.se

 

 

----

Publicerad: 2018-07-12