Eid al-Fitr mubarak + Imamen Hakimollahis tal

 
 
 
Härmed vill vi gratulera alla ärade troende syskon, ankomsten av den stora högtiden, Eid al-Fitr (fatsebrytningsdagen). Må Gud, den Barmhärtige acceptera era böner och fasta i  månaden Ramadan och skicka Sina välsignelser över er.
 
 
Imamen Mohsen Hakimollahis tal i samband med ankomsten av Eid al-Fitr år 2020:
 
(Talet är på arabiska med text-översättning på svenska)
 
 

 
 

På grund av smittspridningen av sjukdomen Covid-19 och myndigheternas rekommendationer kommer den gemensamma eid al-fitr bön inte hållas i centret i år. Däremot rekommenderas att syskon utför den välsignade eid-bön individuellt hemma. Klicka här för att se eid bön i Imam Ali Islamic Center i Ramadan år 2019. Ni kan följa filmen och utföra bönen individuellt. 

 

Vänligen observera att centrets kontor kommer att hålla öppet måndagen den 25 maj mellan klockan 10:00 och 14:00 för att ta emot och samla in syskons Zakat och Kaffara, kontant eller via kortbetalning. Klicka här för mer information om årets Zakat och kaffara samt betalningsalternativ.

 

 

 

 

 

Bild ovan: alamphoto.com

 

----

Publicerad: 2020-05-24