Vem är den bästa förebilden?

Vad de himmelska religionerna alltid har stoltserat med är att de påstår sig presentera lämpliga förebilder, i form av profeter, för människornas utveckling. Men vad betyder en förebild egentligen och behöver vi en förebild? Om vi behöver det, hur kan vi då välja den bästa förebilden?

 

 

Det är naturligt att alla människor vanligtvis använder sig av en eller flera förebilder för att nå sina mål. Till exempel är vanligtvis stora och skickliga fotbollsspelare förebilder för någon som vill göra framsteg i fotboll. Även den som vill utvecklas inom ett vetenskapsområde väljer också forskare från det området i form av förebilder. Valet av dessa personer kan ske både medvetet och omedvetet.

 

En bra förebild är som en lykta i mörkret och som gör oss mer bekanta med den väg vi går på, och gör oss trygga.

 

Om vi människor nu strävar efter att ha förebilder för tillfälliga arbeten som vi bara kan utföra i denna värld, hur kan vi då klara oss utan en lämplig förebild för nästa värld och livet efter döden?

 

Från en islamisk synvinkel är den bästa som kan presentera en lämplig och tillförlitlig förebild för oss utan tvekan vår Skapare. Han är den som känner oss bäst och som känner till våra minsta och största önskningar.

 

Islam menar att besittning av god moral, gott uppförande och rättvisa är bland de viktiga fundamenten i livet i den här världen. Profeten Muhammed (Gvhf) sa:

 

”Visserligen skickades jag för att föra moral till dess högsta nivå.”

 

Och Imam Sadiq (fvmh) sa: Dåligt beteende ger upphov till att tro försvinner.” Imamen sa också: ”Om rättvisa etableras bland folket kommer alla att bli utan behov, och med Guds, den Allsmäktiges tillstånd kommer himlen att skicka ned sin försörjning och jorden kommer att kasta upp sin välsignelse.”

 

Detta betyder att vår förebild för ett bra liv i denna och nästa värld måste vara någon med hög moral, ypperligt uppförande och rättvisa. Utan tvekan måste Gud, som sänt oss Koranen, definitivt också ta itu med detta och presentera denna förebild för oss. I vers 21 i kapitlet al-Ahzab läser vi:

 

”I Guds Sändebud har ni visserligen ett gott exempel – för den som hoppas på Gud och den Sista dagen och som minns Gud mycket.”

 

Enligt Koranen är det bästa exemplet för en människa, islams ärade profet Muhammed (Gvhf). En titt på denna stora mänskliga personlighets liv, beteende och uttalanden visar också att han är den bästa personen som kan göra oss bekanta med moral, gott beteende och rättvisa.

 

Tyvärr försöker de som har en negativ bild av islam att presentera denna fina personlighet för människor på ett annat sätt. Av just denna anledning är det väldigt viktigt att vi ägnar en tid i vårt dagliga liv åt att bekanta oss mer och mer korrekt om Guds Sändebuds (Gvhf) karaktär.

 

 

Källa: dagensmuslim.se

 

 

 

 

----

Publicerad: 2019-11-12