Vem är Imam Hassan Mojtaba?

Imam Hassan (frid vare med honom) är det första barnbarnet till islams Profet, Hans Excellens Muhammed (fvmh), och son till shiamuslimernas första Imam, Ali ibn Abi Talib, och Fatima Zahra, Profetenss dotter (fvmd).

 

Imam Hassan (fvmh) föddes i Medina, i dagens Saudiarabien, år 3 e.h., natten till mitten av den heliga månaden Ramadan. Han var det första barnet som Gud, den Upphöjde, skänkte till Imam Alis och Fatima Zahras (fvmd) familj. Det Heliga Sändebudet (fvmh) tog honom till sig omedelbart efter hans födelse och reciterade Iqamah[1] i hans vänstra öra. Sedan slaktade han ett får åt honom, rakade hans huvud och gav vikten av hans hår i silver till behövande.

 

 

 

 

Islams Profet, Muhammed (fvmh), beordrade även att de skulle parfymera hans huvud och fr.o.m. det ögonblicket blev Aqiqah (offrandet av får efter födsel) och att ge vikten av ett nyfött barns hår i silver (som en allmosa) till en profetisk tradition. Han gav det nyfödda barnet namnet ”Hassan”, och detta namn hade inget tidigare förflutet under ignoransens epok (innan islam).

 

Hans tilltalsnamn (Kunya) blev Abu Muhammed, och detta är hans enda Kunya. Hans smeknamn (Laqab) är Sibt (dotterson), Zaki (den rene) och Mujtaba (den utvalde). Han är mest känd vid smeknamnet Mujtaba.

 

Den Heliga Profeten (fvmh) hade en speciell kärlek för Hassan och hans broder Hussein (fvmd). Flera gånger sa han att Hassan och Hussein var hans söner, och med hänsyn till detta sa Ali till sina övriga söner: ”Ni är mina söner och Hassan och Hussein är Guds Profets söner”.

 

Imam Hassan levde i lite mer än sju år samtidigt som sin nobla farfar, och under denna tid uppfostrades han kärleksfullt av Hans Excellens. Efter Profetens (fvmh) bortgång, som inte inträffade mer än ca tidigare än Hennes Excellens Fatimas bortgång, uppfostrades han av sin nobla fader.

 

Imam Hassan (fvmh) blev Imam efter sin nobla faders martyrskap på Guds befallning och enligt Hans Excellens testamente, och han blev även kalif och regent över muslimerna. Han blev sedan upptagen med att styra muslimernas affärer i ca sex månader. Under denna period krigade Muawiya, som var Alis (fvmh) och hans familjs svurna fiende och åratals hade fattat intresse för kalifatet (inledningsvis med svepskälet att kräva hämnd för mordet på Uthman och till sist uttryckligen att han ville bli kalif), mot honom och skickade en armé till Irak, där Imam Hassan (fvmh) regerade som kalif, och kriget fick sin början. Vi kommer att tala mer om detta lite senare.

 

Imam Hassan (fvmh) liknade den Heliga Profeten (fvmh) väldigt mycket gällande utseende, uppförande, kroppsform och ädelhet. De som beskrev Hans Excellens sa att hans ansikte hade ”en blandning mellan vita och röda nyanser, att han hade svarta ögon, släta kinder, tjockt skägg, fylligt och lockigt hårt, silvervit hals, symmetrisk kroppsform, breda axlar, kraftig benstomme, smal midja, normal längd, inte alltför lång och inte alltför kort, vackert utseende och ett av de vackraste och mest attraktiva ansiktena.” Ibn Sa’d har sagt att ”Hassan och Hussein färgade [sina hår] svart.”

 

 

[1] Iqamah är det som reciteras innan muslimerna börjar be och är som en förberedelse inför bönen. Dess innehåll är ungefär detsamma som i böneutropet.

 
 
 
 
 
 
 
----
Publicerad: 2016-11-26