Tarbiyyah Principles for Parenting Media&Screens

 

Syftet med detta seminarium är att öka medvetenheten om inverkan av skärmar och media på Tarbiya (uppfostra barn), och att föreslå föräldrastrategier baserade på islamiska Tarbiyah-principer som gäller för skärmar och media.

 
Seminariet riktar sig till föräldrar, gifta par som är blivande föräldrar och ungdomar som är intresserade av att förbereda sig inför framtiden.
 
Talare: Sh. Salim YusufAli
 
Språk: Engelska
 
Plats: Imam Ali Islamic Center - Stor salen
 
Tid: 28 juli 19.00-21.00
 

Fika kommer att serveras.

 

******************************************************************************** 

 

In english:

The purpose of this seminar is to raise awareness about impacts of screens and media on Tarbiya (raising children), and to suggest parenting strategies based on Islamic Tarbiyah principles that apply to screens and media.

 

The seminar is targeted towards parents, married couples who are would-be parents, and mature youth who are interested in preparing for the future.

 

Imam Ali Center - Big hall 28 juli 19.00-21.00

 

Fika will be served.

 

 

 

----

Publicerad: 2022-07-21