Program: Månaden Ramadan 2022

 

I samband med ankomsten av den heliga månaden Ramadan anordnar Imam Ali Islamic Center i Järfälla program enligt följande:

 

Dagliga program

Under hela den heliga månaden Ramadan kommer läsning av en juz av den heliga Koranen, recitation av åkallan iftitah, gemensam bön, iftar (fastebrytningsmåltid) och föreläsning på arabiska och persiska hållas från klockan 19:00. 

 

Program på engelska

Ramadanprogram på engelska kommer att hållas från och med den 8 april till och med den 17 april klockan 18:00 till 19:00 i stora salen. 

Föreläsare: Sheikh Arash Mohammedkhani

Datum: 8 – 17 april 2022

Tid: 18:00 till 19:00

Plats: Imam Ali Islamic Center - Stora salen

 

 

Koranläsning

Varje kväll under den heliga månaden Ramadan kommer en hel Juz av den heliga Koranen att läsas i Musallan (Bönesalen) mellan 19:00 och 20:00.

Efter koranläsningen kommer åkallan Iftitah att läsas följt av gemensam bön och servering av iftar.

 

 

Iftar

I år kommer Imam Ali Islamic Center bjuda på iftar (fastebrytnings måltid) varje dag under hela månaden Ramadan. Vill du vara med och bidra till Iftar? Tveka inte att kontakta oss via mejl eller telefon för att boka en kväll. Det går även bra att bidra direkt till Swishnummer 1231963024. Ange ”iftar” som meddelande vid betalning.

 

 

Zakat / Kaffarah

Zakat al-Fitra (fastebrytningsskatten) blir 75 kr per person i år. Fidiya för den som inte kan fasta på grund av religiös anledning såsom sjukdom är 15 kr per dag. Kaffarah för den som inte fastar och utan religiös anledning är 700 kr per dag.

 

 

Donationer

I samband med ankomsten av Guds månad välkomnar vi donationer och bidrag till behövande och till centret. En av de bästa handlingarna under den heliga månaden är att hjälpa de fattiga och hjälpa moskéer och muslimska föreningar. Med hänsyn till att det finns många behövande muslimer och shiamuslimer i olika områden, är Imam Ali Islamic Center redo att ta emot donationer och bidrag.

 

 

Betalningsmetoder

Swishnummer: 1231963024                   Plusgiro: 643195-1

Ni kan även betala med kort eller kontant i kontoret.

OBS! Ange vad betalningen avser. Till exempel: Iftar / Sadaqeh / Bidrag / Zakat / Kaffareh …

 

 

Eid-bön

Eid al-Fitr bön hålls under Eid-dagen klockan 10:00 i stora salen.

 

 

 

----

Publicerad: 2022-04-02