Profetens kamp mot rasism

Hur ser islam på rasism?

 

 Islam är en religion som inte gör skillnad på människor på grund av deras ras eller kön. Om detta säger Koranen:

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير [49:13] Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast.

 

Koranen berättar också att den första rasisten var just Satan då han trotsade Gud och vägrade att buga inför Adam:

Satan svarade Gud: "Jag är bättre än han; mig har Du skapat av eld, men honom skapade Du av lera." (Koranen 7:12)

 

Därmed ser man att Satans logik är rasistisk. Satan värderar individens essens beroende på dess material. Människan är skapad av lera. Medan Satan är skapad av eld. På samma sätt finner man rasister som anser sin nation eller folk vara bättre än ett annat folk. En uppfattning som rasister saknar en stabil grund för. Ras innebär inte något mer än kött och blod. Och man bör ställa sig frågan vad och kött och blod är värt? Är det inte människans essens som är viktigast? Vare sig man är svensk eller arab så borde man avsky hyckleri.

 

Om man skulle ställa frågan till några rasister från olika nationer: Vad tycker ni om svekfullhet, otacksamhet, orättvisa, eller lojalitet, rättvisa och tacksamhet? Så skulle alla svara samma. Men alla skulle också erkänna att de negativa egenskaperna finns hos nationerna som de försvarar. Likaså skulle de medge att de positiva egenskaperna också finns hos andra nationer. Omedvetet medger de att det viktiga för dem inte är det svenska/arabiska/persiska köttet och blodet som de är ute efter. Det de är ute efter är att få sina nationer att vara den idealiska nationen som bär på de efterlängtade dygderna och fria från laster som förstör samhället.

 

Nu bör man ställa en viktig fråga till nationalister: Vad är den fasta värdegrunden som ni vill använda som mått?

 

En del talar om att det är svenskheten som man måste försvara. Svenskheten som invandrarna måste anpassa sig till. Man bör först fråga vad svenskheten är. Vad är det för värderingar som svenskheten vill försvara? Är det dagens svenskhet? Eller 1800-talets? Är svenskheten något absolut eller relativt? Är inte det fallet att svenskheten är i ständig förändring? Dagens svenskhet är främmande och på många punkter avskydd från 1920-talets svenskhet.

 

Det är fint att försvara sin nation. Men man skall bäst försvara sin nation genom att försvara de goda värderingarna som nationen har och försöka återfå de fina sederna som nationen har tappat, som familjesystemet, etik etc.

 

Islam lär människan att försvara det Absoluta. Det Absoluta är inte ens ras, nation eller kultur. Det absoluta är Sanningen. Sanningen är det Rätta. Det Rätta är Evigt. I det Eviga bör man spendera sin kraft och tid.

 

När man läser genom islams historia finner man gott om exempel hur Profeten kämpade mot rasismen som dominerade i den arabiska halvön. Araberna hade var sin stam som de framhävde framför alla andra. Judarna likaså ansåg sig vara utvalda och högre än de andra. Mitt i detta mörker kom islams ekande Budskap, som påpekade att alla är lika inför sin Kärleksfulle Skapare. Profetens närmaste följeslagare utöver imam Ali, var persen Salman. En annan var Bilal från Etiopien, osv. finner man flera exempel på hur Profeten försökte vederlägga rastänkandet som värdegrund och ersätta det med islamisk syn på frågan.