Profetens fruar och historien som domare

Profetens fruar och historien som domare

 

Opartiska skribenter och forskare har skrivit att Mohammeds flertaliga äktenskap inte grundades i sensualitet och sexuella lidelser. Om Profeten hade varit en sådan människa skulle han aldrig ha gift sig med Khadija som var 40 år gammal och därmed förlorat det mesta av sin skönhet och livlighet. Inte minst med tanke på att hon, enligt rådande historieskildring, var en änka från två tidigare äktenskap. Profeten gifte sig med henne när han bara var 25 år och hade, enligt alla historiker, fram till dess levt ett kyskt liv. Detta i ett samhälle där ungdomar redan under tonåren försökte tillfredsställa sin sexuella drift genom lösaktighet.

 

Profeten levde uppriktigt och troget i 25 år med sin fru Khadija.[1] Trots att många vackra flickor och kvinnor ville gifta sig med honom, vittnar historiker att han inte ämnade ta en annan fru under sitt äktenskap med Khadija. Detta trots att månggifte var något vanligt i samhället. Givetvis om Profeten var en sådan som islamhatarna beskrev och beskriver skulle han inte ha endast en relation med en 15 år äldre änka fram tills han hade blivit över 50 år gammal.

 

 

 

 

 

Frågor till kritikerna:

  • Varje person som riktar liknande kritik, eller tror på sådana anklagelser, bör fundera över ett antal frågor: 

  • Varför tillbringar Profeten sin ungdom med en äldre änka fram tills hon går bort? 

  • Vad är det som lät honom fram till sin bortgång deklarera flertals gånger att hon var den bästa frun han hade gift sig med? 

  • Hon beskrivs som den bästa kvinnan under hennes liv och jämförs med Jungfru Maria.[2] Varför gifte han sig inte med flera kvinnor när han var en ung man?

  • Varför skall en person som levt ett kyskt liv, acceptera att gifta sig med flera kvinnor varav några var äldre än honom? 

 

 

Om motivet var sensuellt, vilket islamhatarna försöker övertyga sig och världen om, borde inte han då ha gift sig med yngre damer? Läsaren bör också ha i minnet att när profeten kom till Medina blev frågorna som han var tvungna att sköta många.

 

Under just denna tid där spänningen mellan muslimerna på ena sidan och idoldyrkarna och judarna på andra sidan var som starkast. Om Profeten sökte njutning hade han mer tid för sådant när han var i Mecka och yngre.

 

Ett svar, av den som inte känner till hur Profeten behandlade och såg på rikedomar, kan lyda som följer: Han gifte sig med henne på grund av hennes pengar. Han gifte sig inte med någon annan under de 25 åren han levde med henne, för att han vill ärva hennes pengar.

 

Faktum är att den som tänker på detta sätt har försummat mycket fakta, medvetet eller omedvetet. Dels att det var Khadija själv som tog initiativet att gifta sig med honom, medan hon hade tackat nej till Qurayshs ryktbara personer. Dessutom kunde profeten gjort sig rik med hjälp av sin frus pengar och sitt arbete, men det gjorde han inte. Han levde som de fattiga under Khadijas liv och efter hennes död tills han själv gick bort.

 

Om profeten var en person som sökte rikedomar skulle han enkelt ha samlat stora summor pengar, men han levde och dog som en fattig människa. Inte för att han inte fick några pengar, tvärtom, utan för att han skänkte alltid bort sin andel till fattiga och faderlösa. Han skänkte även sin egen mat ständigt till behövande. Historieböcker beskriver hur han vid flera tillfällen hade levt flera dagar utan någon mat.[3] Han varnade alltid: Den vars granne är hungrig men själv sover mätt har inte trott på mig.[4] Berättelserna som återger hans asketiska liv är tusentals.

 

Om han var ute efter världsliga illusioner skulle han ha accepterat tyrannernas erbjudande att sluta sitt predikande och få en summa av Meckas rika, sådan att han skulle bli Meckas rikaste man. Han fick också välja bland Meckas finaste kvinnor, men han deklarerade sitt kända svar: om dessa lägger solen i min högra och månen i min vänstra, för att lämna detta budskap, kommer jag aldrig att lämna den. 

 

Vilka var de kvinnor som profeten gifte sig med? Finns det några islamfientliga kritiker, böcker eller hemsidor som svarar på en sådan fråga?

 

Hur gamla var dessa kvinnor? I vilka omständigheter gifte han sig med dem? Dessa och liknande frågor som belyser problemet på ett objektivt sätt, undviks vanligtvis, om inte alltid, för att istället tala om att Profeten var gift med 13 kvinnor, varav dem Aisha sex år gammal. Anledning bakom betoningen på dessa felaktiga data, är inget mer än att förvränga bilden av islam och Profeten.

 

Denna rubrik kan avslutas med vad en rättvis skribent skrev om bland annat dessa anklagelser. John Davenport skriver i sin bok ”Ursäkt till Mohammed och Koranen” "Hur är det möjligt för en sensuell man att nöja sig med bara en fru i 25 år i ett samhälle där polygami var vanligt och utbrett. [5]

 

Vilka var Profetens fruar?

 

Efter Khadijas bortgång gifte sig profeten med följande fruar: Aisha, Hafsa, Zaynab bent Khuzayma, Umm Salma, Sauda bint Zama, Zaynab bint Jahash, Juwayriya, Safia, Maymuna, Umm Habiba och Marya. [6]

Samtliga, undantaget Aisha, var gifta tidigare och flera av dem var äldre kvinnor som det framgår nedan. Nedan följer en kortfattad beskrivning av dessa giftermål med kända anledningarna som utgångspunkt.

 

 

 

1. För att ta hand om föräldralösa och fattiga

 

Profeten gifte sig med några kvinnor för att skydda de från sina klaner. Då de hade förlorat sina makar och deras klaner som inte var muslimer kunde tvinga de komma tillbaka till sina klaner. Detta var något farligt inte minst med tanke på att deras klaner var avgudare och kunde påverka eller tvinga dessa kvinnor att lämna islam, Saudas fall var en sådan. Hennes man avled i Etiopien, där de hade emigrerat från Mecka. Utöver den nämnda risken ovan hade hon ingen ekonomiskt stöd. Profeten, som hade förlorat Khadija gifte sig med Sauda. [7]

Ett annat liknande giftermål var Zaynab Bent Khuzayma, en änka som hade, efter makens död, hamnat i fattigdom. Hon hade alltid varit en generös och välvillig kvinna, känd som ” de fattigas moder". För att skydda hennes anseende, tog profeten Zaynab som hans hustru. Hon var en äldre kvinna och avled efter fåtal år under Profetens livstid. [8]En av Profetens hängivna fruar var gudfruktiga änkan Um Salamah. Hon var dotter till klanen Makhzoms ledare och led nu av fattigdom med några föräldralösa barn.[9]

Um Habiba var, profetens hatfyllda fiende, Abu Sufyans dotter. Abu Sufyan och de flesta i hans klan Umayyaderna, krigade mot Profeten och islam. Men hans dotter och hennes make hade konverterat till islam. Um Habibas make var bland muslimerna som emigrerade till Etiopien. Men han blev kristen och gifte sig med en kristen kvinna och kom därmed aldrig tillbaka. Detta orsakade stort bekymmer och oro för henne. Hon kunde inte återvända till sin far som var islams första fiende. Profeten räddade henne ur hennes förtvivlan, utsatthet och hjälplöshet genom att gifta sig med henne. Samtidigt ämnade han övervinna hatet från Umayyaderna.

 

 

 

2. För att bekämpa och bryta ner oislamiska lagar

 

Araber, såsom många andra människor på den tiden och fram till den moderna tiden, såg ned på slavar. De såg också ned på lägre samhällsklasser. Khadija hade köpt en slav, Zayd ibn Harith, som hon gav till profeten, vilken han frigav och tog hand om. Zayd tyckte mycket om Profeten, i den mån att när hans föräldrar hittade honom i Mecka, vägrade han lämna honom. När Zayd ville gifta sig gick profeten till sin kusin Zaynab Bent Jahash för att be om hennes hand för Zayd. Hon vägrade till en början att gifta sig med Zayd men gick sedan med på äktenskapet. Hon såg ned på sin man då han var en slav som profeten frigav, medan hon såg sig själv som en kvinna av den adliga Bani Hashem, inte minst var hon Profetens kusin.

 

Efter ett tag kunde Zayd inte uthärda hennes behandling av honom och ville därför skilja sig. Profeten rådde de att stå ut med varandra, men deras osämja tilltog vilket resulterade skilsmässan. [10]

 

Senare, efter Guds befallning, gifte sig Profeten med Zaynab. Detta för att förinta ett då förhärskande synsätt bland araber som ansåg att det barn som man adopterar är lik ens biologiska barn. Därmed innebär detta äktenskap att det barn som någon tar hand om kan aldrig behandlas som ett biologiskt barn, i den bemärkelse att det inte finns något blodband som hindrar ett äktenskap. En man enligt islam får aldrig gifta sig med sin svärdotter.

 

Följande koranvers uppenbarades i samband med detta:

 

Minns då du sade till honom som Gud begåvat och du begåvade: "Behåll din hustru och frukta Gud!" Och du undanhöll i ditt hjärta, det som Gud visar, och du fruktar människorna fastän Gud är rättmätigt att du fruktar Honom. Men då Zayd upphörde sin önskan [skilde sig] från henne, vigde Vi henne med dig för att det inte skall finnas något obehag för troende att [gifta sig] med sina adoptiva söners fruar, om de skiljes. Guds order är alltid fullbordad. (Koranen 33:37)

 

 

 

 

Falska anklagelser

 

Här bör det nämnas att det finns flera berättelser i en del islamiska källor som anklagar profeten för att ha av en slump sett sin kusin och blivit intresserad av henne. När Zayd förstår detta skiljer han sig från henne. Islamhatarna använder givetvis dessa berättelser för att skapa ett romantiskt äktenskap mellan Profeten och sin kusin. Denna bok rymmer inte plats för undersökning av berättelser som talar för och mot sådana inriktningar.[11] Men det finns två punkter som betraktaren bör ha i minnet:

 

  1. Islams historia är influerad av islamhatarna som tog över islam, som det framgick i inledningen. En sådan berättelse går mot profetens personlighet som beskrivs av Koranen och autentiska hadither. [12]

  2. Berättelsen att profeten skulle ha blivit överraskad av Zaynabs skönhet är bristfällig. Dels för att hon var hans kusin, och dels för att profeten själv friade henne för Zayd. Varför gifte han inte sig med henne tidigare när hon var en ung ogift dam? Varför skall han vänta tills hon blivit trettiofem? Fanns det något hinder? Etc. finner bedömaren flera frågor som visar Profetens oskyldighet mot dessa anklagelser. 

 

 

3. För att befria slavarna: giftermålet med Juwayriyas

 

Juwayriya var från den berömda Bani Mustalaq klanen som var i krig med muslimerna och förlorade kriget. Många av klanen tillfångatogs och var därmed slavar. Bland fångarna var Jawayriya hövdingen Hariths dotter.

 

Profeten frigav henne och erbjöd henne äktenskap vilket hon gick med på. När muslimerna konstaterade att fångarna därmed hade blivit släktingar med profeten, frigav många sina slavar. Enligt Ibn Hisham, resulterade detta välsignade äktenskap att hundra personer frigavs.[13]

 

 

4. Att bilda vänskapliga relationer

 

Profeten försökte bilda flera vänskapliga relationer med arabiska klaner. Detta för att låta klanerna känna en närhet till profeten och islam genom det uppkomna släktskapet och vinna allierade. På grund av dessa skäl gifte Profeten sig med 'Aisha, Hafsa, Safia och Maymuna. 

 

Safia var dotter till Hayy ibn Akhtab, judiska klanen, Bani Nazirs hövding. Klanen var en av de största och farligaste i kriget som de judiska klanerna förde mot islam.

 

När kriget var över hade många av Safias klan dött, bland annat hennes far. Hon beskrivs som en kvinna med stark personlighet.[14] Profeten lät henne bo hos Um Salim tills hon konverterade, då frigav han henne och erbjöd henne giftermål. Det sägs också att Profeten lät henne välja mellan att frige henne och låta henne återvända till sina släktingar eller konvertera och gifta sig med honom. Hon valde det sistnämnda och var en av Profetens mest lojala fruar.[15] Maymuna från Bani Makhzum klanen, Profeten gifte sig med henne år 7 e. h. för att förstärka relationen med hennes klan. [16]  

 

Undantaget Aisha var samtliga hustrurna tidigare gifta och oftast föråldrade kvinnor.  Detta visar att islamhatarnas anklagelser om att han skulle vara en sensuell människa som ämnade tillfredsställa sina drifter vara totalt grundlösa. Men då giftermålet med Aisha har varit kritikernas heliga ko som orsakat en nedsättande syn på profeten, har flera muslimska forskare öppnat frågan om hennes ålder, vilket visat att hon inte varit en sexårig eller nioårig flicka.

 

 

 

 

 


[1]Murujul-Dhahab, Vol. 2, s.287. 

[2]Albukhari på Engelska Vol 5. Bok 58 hadith nr163

[3] Mosnad Ahmed ben Hanbal 2303

[4] Kanz Alummal 9:53

[5]UdhritaqsirBihPishgahi Muhammad waKoranen, s.35

[6]Bihar Alanwar, Vol. 22, pp.200-204. 

[7] Mohammeds liv, av dr haykal s.319

[8]Ibid, s.320,. Bihar ul-Anwar, Vol. 22, s.203

[9] Mohammeds liv, av dr haykal s.321

[10]Bihar ul-Anwar, Vol. 22, pp.214-218

[11] En utförlig undersökning av denna fråga finns att läsa i: Mohammed, en sociohistorisk belysning.

[12] Hadith betyder något som sägs.

[13]Siret Ibn Hisham, Vol. 3, s.295, 

[14]Ibid,.Musu'ati, p.345, A'lam, s.142

[15] Mer om detta i Mohammed, en sociohistorisk belysning.

[16]Bihar ul-Anwar, Vol. 22, p.203, Siret Ibn Hisham, s.372, Musu'atiAlenabi, s.404.

 

 

----

Publicerat: 2014-02-23