Om profetens dotter, Fatima Al Zahra (s)

 

Profeten Mohammed(Gvhf*) sade:"Fatima är en del av mig och hon är mitt hjärta och min själ som är mellan mina två sidor." (Norr Al-Absar, s. 52)

Namn: Fatima

Alkunya: Umm Abiha

Titel: Al-zahra, Al-Siddiqah, Al-Batul, Sayedatu Al-nisa (Kvinnornas mästarinna)

Faderns namn: Profeten Mohammed (Gvhf)

Moderns namn: Sayeda Khadijah (fvmh*)

 

Födelse: 20th Jumada Al-Thani, det femte året efter profetens Bitha (profetskap) i Mecka

 

Bortgång: 3rd Jumada Al-Thani, 11  i Medina

 

Från födelsen till Al-Hijra ”migration”?

Sayeda Fatima (fvmh) föddes i det femte året av Al-Bitha och hon var det enda barnet som överlevde till sayeda Khadija (fvmh), profetens fru. När profeten (s) fick sayeda Fatima (fvmh) var hennes födelse en stor revolution mot hur folket i den tiden tänkte angående flickor.

 

Samhället som profeten (s) levde i ansåg att födelse av en flicka var ett onåd för familjen. Profetens fiender började kalla honom ”Al-abtar” d.v.s. en person utan avkomma. Guden, Allah besvarade profetens fiender genom en hel sura i Koranen. Denna sura heter Alkawthar och Alkawhtar är ännu en titel till sayeda Fatima (fvmh). Med denna sura förklarar Gud att profetens avkomma är just från dottern Fatimah (fvmh).

 

Sayeda Fatima (fvmh) påbörjade sitt liv med uppkomst och tillväxt av budskapet, Islam. Hon var bara tre år gammal när hennes föräldrar med budskapets anhängare blev tvungna att hålla sig in i så kallad Abu Talibs borg utanför Mecka. Det var på grund av att Quraysh införde en ekonomisk och social bojkotta mot muslimerna. Snart efter att bojkotten slutade, vid ålder fem, blev sayeda Fatima (fvmh) mammalös. Hon blev därefter omhändertagen och uppfostrad av profeten själv.

 

Barndomen till sayeda Fatima (fvmh) var inte en vanlig barndom, däremot var den en viktig del i överlevnad av Gudens budskap. En berömd händelse från den svåra perioden i Mecka visar att hon kämpade och stödde profeten redan när hon var liten.

 

En dag när profeten (Gvhf) var bedjande nära Kaba, satt en grupp av hans fiender av Quraysh och betraktade vad han gjorde. Deras ledare Abu Jahl sade: ”Vem av er kan ta de här resterna av en död kamel och placera de på Mohammeds rygg medan han är nedfallande i sin bön”.

Uqba bin Abi Muit tog över ansvaret och gjorde vad Abu Jahl sade. Sayeda Fatima (a) hörde vad Quraysh gjorde med profeten (s). Hon kom gående till Kaba och avlägsnade all smuts från profetens rygg och istället kastade den på Abu Jahls ansikte. Hon var mycket modig och brydde sig inte om fienderna och detta var en viktig drivkraft till profetens fortsättning i sitt budskap.

 

Efter att profetens största ryggstöd i hans budskap dog, nämligen sayeda Kadija (fvmh) och hans farbror Abu Talib, så blev livet för profeten (fvmh) och hans anhängare mycket svårare i Mecka. När Quraysh planerad att döda profeten (Gvhf) så hade han inte en enda möjlighet att stanna kvar i Mecka, började han därför immigrera till Medina. Med denna immigration började en ny tidsvarv i Islams historia.

Imam Ali (fvmh) blev kvar i Mecka för att fullgöra en del uppdrag som profeten (Gvhf) lämnade åt honom. När Imam Ali (fvmh) immigrerade till Medina hade han med sig sin mamma Fatimah bint Asad, Fatimah bint Alzubayr och profetens dotter Fatimah Al-zahra (fvmh). Profeten Mohammed (Gvhf) väntade på dem utanför Medina i en plats så kallad Quba. Abu Bikar hade föreslagit för profeten att inte vänta och inträda Medina men profeten vägrade och stannade i Quba några dagar tills Imam Ali (fvmh) kom oskadad.

 


Relationen mellan profeten (Gvhf) och damen Fatima (fvmh)

Det är nästan omöjligt att beskriva relationen mellan profeten Mohammed (Gvhf) och damen Fatima (fvmh). Varje gång profeten ville resa iväg var den sista personen som han tog farväl med, var hans kära dotter. Och när han kom tillbaka var hon utan tvekan den första personen som han träffade.

När denna vers uppenbarades (Koranen 24:63), vilket uppmanade muslimerna att inte kalla profeten (s) med endast hans namn, de bör däremot kalla honom ”O Budbärare av Allah”. Profeten (Gvhf) hörde att sin dotter kallade honom ”O Budbärare av Allah”. Han vände sig till henne och sade ”denna vers gäller inte dig och din familj, jag vill att du kallar mig med ordet fader, eftersom detta ord är nära till mitt hjärta”. På så sätt ville profeten (Gvhf) höra ordet fader av sin dotter för att ge henne det faderskapet hon behövde. Profeten (Gvhf) sade i tiotal hadither att Fatima (a) en del av honom och att hon var hans själ.


Äktenskapet mellan Imam Ali (fvmh) och damen Fatima (fvmh)

Flera av profetens anhängare kom och önskad att gifta sig med damen Fatima (fvmh). Men varje gång blev de bemötte med denna mening från profeten (Gvhf) ” Det är inte jag som bestämmer över Fatimas äktenskap, det är Guden, Allah som endast har rättigheten till det”.

 

En dag kom Imam Ali (fvmh) med sin farbror Aqeel till profeten (Gvhf) och önskade vad de andra anhängarna hade önskat. Profeten (Gvhf) var tyst en stund och under den stunden kom ängeln Gabriell och sade” Guden, Allah vill att damen Fatima (fvmh) ska ingå i ett äktenskap med Imam Ali (fvmh)”. Sayeda Fatimas äktenskap var ett gudomligt bud från Allah. Detta förklara för oss att profetens dotter inte var en vanlig kvinna, utan var helg och ren från alla tänkbara synder.

 

Imam Ali (fvmh) var inte en rik man och den hemgift som han gav till profetens dotter var kostnaden på hans sköld. Profeten (Gvhf) hindrade honom sälja sin värd och kamel, vilket han behövde för två ändamål, nämligen försvar och försörjning. Det nya huset som damen Fatima (fvmh) flyttade till var en enkel typ. Dess golv var täckt av mjuk sand och väggarna bestod av ren lera, hushållet förnödenheter var begränsade och så började det lyckliga livet.

 

Källa: http://www.shiamuslimer.se/aletra/sayedafatima.htm#

 
 
*Gvhf: Guds välsignelser vare över honom & hans familj.
*fvmh: Frid vare med honom / henne.
 

----

Publicerad: 2012-04-24