Konferens: "Inget tvång i religionen!"

En heldagskonferens om hur muslimska föreningar och eldsjälar tillsammans med offentliga aktörer kan förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
 
Tid & Plats:
14 maj 2022, Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.
 
 
Förespråkar religionen hedersrelaterat våld och förtryck? Vad innebär heder inom olika kulturer? Hur kan religiösa krafter bidra till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck? Hur kan samverkan stärkas mellan olika aktörer i det förebyggande arbetet?
 
 
Konferensens syfte är att höja kunskapen om hedersrelaterat våld, samarbetsviljan mellan olika aktörer på det lokala planet och ömsesidigt förtroende. Konferensen vill bidra till ökad förståelse för svensk lagstiftning, fördjupade diskussioner om gränsdragningar av friheter och rättigheter, samt samtal om hur religiösa krafter och föreställningar kan användas som en positiv tillgång i det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målgrupp för konferensen är berörda aktörer, såsom muslimska församlingar, myndigheter, och andra som brinner för att skapa förutsättningar för goda samarbeten i lokalsamhället.
 
Sista anmälningsdatum är 1 maj.
 
Välkommen!
 
 
Obs! Maten som serveras är vegetarisk. Har du allergier eller behöver specialkost kan du anmäla detta till info@shiasamfund.se.
 
 
 
Anmäl dig via följande länk: 
 
 
 
 
 
----
Publicerad: 2022-04-12