En kväll med koranen i Imam Al Islamic center

 

Under koranens månad ,Ramadan, höll imam Ali islamic center en kväll med koranen gästat av 4 välkända internationella koranrecitatörer lördagen 4:e augusti 2012.
 

 

 
 
Programmet inleddes 17:00 med en föreläsning i interperation av Surat Al-Qadr med Haider Al-Attar på svenska.
 
Därefter inbjöds de fyra koranrecitatörerna Dr. Qasim Razyi från Iran, Rahmat Ullah Bayat från Sverige, Dr. Ammar Almuallem och Ali Alfadly från Danmark att recitera några verser från den heliga Koranen. 
 
Dessutom höll Ordförande för Imam Ali Islamic Center ett tal om hur viktigt och välsignat det är med att hålla program som dessa. Hakimollahi påpekade de lärdas ord om att lära känna och läsa koranen med kärlek och tillade: Ramadan är den bästa månaden för att lära känna och komma närmare Koranen.  Vi bör använda dessa stunder på bästa sätt för att väl kunna utnyttja den bästa gudomliga gåvan och skapa en förbindelse. Att hålla program som dessa är ett bra sätt att skapa en förbindelse med Guds ord, Koranen.
 
Därefter utdelades gåvor till vinnarna av den tävling som hölls i samband med programmet. Dessutom utdelades certifikat till recitatörerna som visad uppskattning för deltagning.
 
Programmet avsultades med Koranrecitation och du'a av Dr. Qasim Razyi.
 
Relaterade Länkar:
 
 
Koranrecitation av Internationell recitatör Dr. Qasim Razyi (inom kort)
 
Koranrecitation av Rahmat Ullah Bayat (inom kort)
 
Koranrecitation av Ammar Almualim (inom kort)
 
Koranläsning av  Ali Alfazly (inom kort)
 
Ibtihal av Dr. Qasim Razyi (inom kort)