Allmaktens natt

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

 

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt.

Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder

Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader;

då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag.

Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr!

 

Kapitel 97, Al-Qadr (Allmaktens Natt)

 

 

Bland Ramadans nätter finns en speciell, kallad Allmaktens natt, det är en natt då Koranen
uppenbarades. Det ä r en natt, vilken är bättre än tusen månader(Heliga Koranen 97:3). Värdet av de goda gärningar som utförs under denna natt kan likställas med de utförda under tusen månader. Det är en natt av mäktighet (Laylatul Qadr) då Koranen uppenbarades. Enligt vissa historietolkare sägs det vara en natt då Koranen kom ner från Baytul M `Amur (himmelska boningarna), ämnad för ängeln Gabriel att avslöja i delar till Profeten (vfvmh). Andra menar att det var den natten då hela Koranen uppenbarades till Profeten, men ombads att sprida den under tillfällen det krävdes.

 

Laylatul Qadr är ett firande av ankomsten av den slutliga vägledningen för människorna. Det är en hyllning till budskapet för människorna som uppenbarats från dess Skapare, för att uppnå att uppnå lycka på jorden och i nästkommande värld. Likt födseln och återkommande födelsedagar för en människa är bärare av glädje och uppfyllelse för familjen, firas Laylatul Qadr firas som en bärare av ljus och vägledning för mänskligheten. Till skillnad från födelsedagen, vars firande tillhör det materiella och våra sinnen, är Laylatul Qadr ett firande för själen. Ett firande präglat av dyrkan och böner.

 

Det sägs i återberättelser (ahadith) att varje troendes öde det kommande året bestäms under denna natt. Därför brukar åkallan (dua) under denna kväll ägnas åt speciella favörer för året. Troende uppmanas att hålla sig vakna hela natten, och be om välsignelse och förlåtelse för sina synder. Det är den heligaste natten på året, och det vore oklokt att vara likgiltig för de enorma fördelarna denna natt medför en troende muslim.

 

I enlighet med återberättelser (ahadith) infaller Allmaktens Natt den 19:e, 21:a eller 23:e natten av Ramadan. Med fokus på 21:a och speciellt den 23:e natten. Några av de vanligaste gärningarna under Allmaktens Natt är:

  • Rituellt bad (ghusl)
  • Läsa Dua Al-Jawshan Al-Kabeer
  • Repetera 100 gånger: jag söker förlåtelse och vänder mig i ånger till Allah (Astaghfirullaaha Rabbee Waatoobu Ilayh)
  • Recitera rekommenderade böner

 

 

Källa: www.iloveramadan.se