Ny bok om islams religionsprinciper (usul aldin) på svenska

 
 
Imam Ali Islamic Center lanserar en ny bok på svenska med titel "Lektioner om islamisk tro" om islams trons grunder (usul aldin). 
 
Författaren till boken är Dr. Ali Shomali och översättaren är Fatima Moubadder.
 
Om boken:
Boken är en sammanfattning av islams fem religionsprinciper, skriven utifrån den shiamuslimska synvinkeln. Författaren som har forskat i både islamisk och västerländsk filosofi, har på ett enkelt och lättsamt språk, samt med hjälp av förtydligande exempel som alla kan förstå, besvarat svåra filosofiska frågor gällande de viktigaste islamiska trosuppfattningarna.
 
Frågor som diskuteras utförligt i denna bok är bl. a. hur Guds enhet förstås i både teori och praktik, och hur tron på monoteism påverkar människornas liv, samt på vilket sätt Gud är rättvis, och hur detta kan förklaras trots förekommandet av allt ont och alla lidanden i världen.
 
Boken besvarar även stora frågor om profetskap och imamat (islamiskt ledarskap); Varför sände Gud profeter? Vilka är deras roller och egenskaper, och varför anses Profeten Muhammeds budskap vara det sista budskapet som Gud sände till mänskligheten? Vilka är de tolv felfria, av Gud utvalda ledare (Imamer), och vilken viktig roll spelade de i att bevara den islamiska religionen?
 
Frågor om döden, livet efter detta samt domedagen behandlas också utförligt i boken, varför läsaren, utan några komplicerade förklaringar, kan få djupa och utförliga svar. 
Boken är därmed ett idealiskt val för den som vill veta mer om islam och de fem pelarna som utgör religionens viktigaste principer. 
 
 
 
 
 

---

Vill du hjälpa församlingen att trycka nya böcker? Skicka ditt bidrag med Swish till 1231963024 (Imam Ali Center). Ange "Bok" vid betalningen.

 

-

---
Publicerad: 2024-03-16