Arbain - Hemligheten bakom evigheten

Då den 40:e dagen  (Arbain) efter Imam Hosseins (frid vare med honom) martyrskap närmar sig och bidrar med en orsak för många människor att ännu en gång titta tillbaka med handfallenhet på denna enorma rörelse så kan man inte hjälpa utan att undra hur högtidlighållandet av en sådan rörelse fortsätter att vördas och upprepas med större prakt varje år. Vad är hemligheten av beständigheten och den här rörelsens heliga vördnad?
 
 
Många ser Hossein(A), en fri människa som vägrade att falla i tjänst för en korrupt härskare som en som försvarade sin frihet och inbjöd människor att söka frihet. Medan detta stämmer så är det endast en enkel del av hela händelsen. För det finns många frihetskämpar och många människor har genom historien levt och dött fria. Varför vördas de inte som Imam Hossein(A)?
 
 
Det finns de som anser att beständigheten i Karbalas händelse beror på dess tragiska natur och de hävdar att ingen incident överträffar tragedierna som ägde rum i Karbala. Så som det sägs i den kända ordspråket: ”O Aba Abdillah! Ingen dag är likt din dag!”(1) Ja, Imam Hosseins(A) dag är den största dagen då den brände hjärtan och lät tårarna rinna okontrollerat men även detta är inte den enda anledningen till Ashuras storhet och dess beständiga hemlighet. För historien har vittnat om många tragedier. Islams historia har dokumenterat martyrskapet hos personer som Hossein Shahid Fakh och Zaid Ibn Ali och deras familjer men många människor bryr sig inte om de och känner inte ens till dem.
 
 
Andra anser att Imam Hossein(A) som en man stred för det gudomliga styret och för att etablera rättvisa samt återuppliva religionen och att främja andliga koraniska värderingar i det islamiska samfundet. Denna punkt stämmer också men den ger inte hela essensen i rörelsen. För det finns många som tidigare har gjort uppror för att etablera gudomligt styre och de har dött som ett resultat av detta.
 
 
Imam Hosseins(A) storhet ligger inte endast i det faktum att han var en person som sökte reform och rättvisa och som stötte på stora tragedier på vägen. Men vad är då hemligheten bakom denna storhet?
 
 
För att närma oss svaret så måste vi först anse att Allah, den Allsmäktige, skaparen av väsen, ägaren av himlarna och jorden, är mästren över allt som är. Han upphöjer den Han vill och överger det Han inte vill. Han främjar vem än som tar tag i Hans rep och överger för sig själv vem än som överger Hans vägledning.
 
 
Vad som är uppenbart är att Imam Hossein(A) höll hårt i det gudomliga repet och handlade för Allah(Swt) i den största ärlighet och hängivenhet. Och Allah(Swt) exalterade honom och vände de frommas hjärtan mot honom och Han placerade den brinnande kärleken i muslimernas hjärtan. Värdet i Imam Hossein(A) ligger i det faktum att hans arbete var i all dess essens och renhet endast genomförd för Allah(Swt) ensam. För om han hade haft tusentals söner som Ali Akbar(A) och om han hade beordrats att offra dem under ett ögonblick för Allah(Swt) så hade han inte tvekat. 
 
 
Hossein(A) hade renat sin själ från personliga begär och medan hans son, hans kärlek, var den som var mest lik Profeten Mohammad(S)(2), så offrade han honom i Allahs(Swt) väg; eftersom hans kärlek för Allah(Swt) var störst. Till det säger Allah(Swt): ”Men de troendes kärlek till Gud är starkare.”(3)
 
Han visste att allt som finns och existerar i världen och alla värderingar manifesterar sig själva i kärleken till Allah(Swt) och Hans vetskap. Det bör noteras att var och en av Imam Hosseins(A) barn, bröder och följeslagare som blev martyrer i Karbala befann sig på horisonten av sådan gudomlig tro på Allah(Swt). De blev martyrer en efter en och efter var och en av de blev martyr så sken Imamens(A) ansikte ännu mer medan hans hjärta revs i bitar från deras förlust.
 
 
Trots detta så tog Imam Hossein(A) en handfull av sanden från Karbala efter att ha fullgjort sitt uppdrag och placerade det på sin panna samtidigt som han sade: ”Tålamod med Din dom, o Herre! För det finns ingen sann gud utom Du, O hjälparen av de som söker hjälp, jag har ingen auktoritet eller gud än Dig…”(4)
 
 
Sannerligen är det som har gjort Imam Hosseins(A) namn evigt är hans djupa ärlighet gentemot Allah(Swt) och vad än som görs för Allah(Swt) blir evigt.
 
 
(Ovan är ett urval taget från ”Imam Hossein (PBUH), the manifestation of truth” av Ayatollah Seyyed Mohammad Taqi Modaressi).
 
 
 
Fotnoter:
 
1. Amali Saduq, s. 116; Muthir al-Ahzan, s. 4
2. När Imam Hossein(A) skickade Ali Akbar till stridsfältet så sade han: ”O Allah, var vittne till att en man har gett sig ut till striden och den här mannen är den som mest liknar Din Profet i attityd, uppträdande och logik. Och varje gång vi saknade åsynen av Din Profet så tittade vi på honom.” Lohouf, s. 113
3. Den heliga Koranen (2:165)
4. Maqtal al-Muqarram, s. 357; Yanabi’ al-Mawdah, vol. 3, s. 82
 
 
 
Källa: www.karbala.se