Program i samband med al-Qadr nätterna och Imam Alis martyrium

 
 
Välkommen att delta i al-Qadr nattens program och minnesceremoni i samband med Imam Ali (fvmh) martyrium:
 
Plats: Imam Ali Islamic Center
 
Datum: 9-13 april 2022
 
Tid: kl. 19:00
 
Idag söndag (9 april) hålls även en föreläsning på svenska av Seyed Jarrar Jaffry klockan 18:00 till 19:00.
 
Föreläsningar på arabiska i stora salen och på persiska i musalla (bönesalen) samt recitation av åkallan Jawshan Kabeer hålls efter iftar.
 
 
 
----
Publicerad: 2023-04-09