En del visdomar från boken Nahj al-Balagha

Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Tålamod är en skyddande sköld mot oförmögenhet och missöde, asketism[1] för mod, Gudsfruktan för rikedomar: och vilken bra kamrat att vara nöjd och tillfredsställd är.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Kunskap är ett ovärderligt arv, gott uppförande är för alltid nya psalmer (predikningar) och tänkande är en klar spegel.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Den vises bröst är hans hemlighetslåda, glatt uppförande är ett medel för att hitta vänner, tålamod är kyrkogården som döljer brister.” Eller så sa han: ”Att fråga är medlet för att dölja brister och en människa som är nöjd med sig själv har många fiender.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Att ge allmosa är ett givande botemedel och tjänarnas handlingar i denna världen kommer att visas framför dem imorgon.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Lev med folk på sådant sätt att om ni dör så gråter de för er, och om ni överlever så kommer de till er med iver.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Om ni får tag på fienden, anse då att ursäktandet av honom är en tacksamhetsgest för segern.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Den mest oförmögna personen bland folket är den som är oförmögen till att hitta vänner, och den som förlorar sina vänner är ännu mer oförmögen än honom.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Den som skyndar sig efter sina önskningar kommer döden att få den att ramla.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Rädsla är tillsammans med hopplöshet, skam (vanära) med avsaknad, och tillfällen passerar förbi som moln, värdera därför goda tillfällen högt.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”För den vars handlingar inte tar den någonstans, kommer inte dennes familjs stoltheter att ta den någonstans.”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Å Adams söner! När ni ser att Gud sänder välsignelser till er, frukta då när ni syndar!”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Den bästa avhållsamheten är att dölja avhållsamheten!”
 
Guds hälsningar över honom! Han sa: ”Den som handlar gott är bättre än de goda handlingarna, och den som handlar dåligt är värre än de dåliga handlingarna.”
 
 
 
[1] Asketism i islam har en annan mening än vad som ofta menas med det ordet.
 
 
 
 
Källa: www.imamen.se