Restriktionerna mot covid-19 tas bort 9 februari / Program återupptas i centret

Idag, den 9 februari 2022 påbörjas - enligt beslut av regeringen - avvecklingen av åtgärderna mot covid-19. Då tas bland annat krav på antal deltagare och andra uttryckta deltagarbegränsningar, till exempel krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap bort, liksom möjligheten till användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster. 

 

 

 

Därmed kommer alla program och aktiviteter inom Imam Ali Islamic Center att återupptas från och med idag den 9 februari 2022.

 

Vi vill härmed be alla systrar och bröder att delta aktivt i centrets välsignade program och evenemang samt informera andra syskon om detta.

 

Samtidigt ber vi alla att inte delta i centrets program och aktiviteter vid sjukdom eller symtom. Detta för att undvika smitta andra och sprida sjukdomen.

 

 

 

 

----

Publicerad: 2022-02-09