40 hadith (traditioner) om den heliga Koranen

40 hadith om Koranen
 
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) sa:
”Koranens storhet jämfört med andra ord, är som Guds storhet jämfört med Hans skapelse.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Det sannaste ordet är Guds Bok, och den bästa berättelsen är Koranen.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Du bör recitera Koranen i alla omständigheter.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”De noblaste i min nation, är de som bär på Koranen och tillhör de som nattvakar.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Läs Koranen, eftersom Gud den Upphöjde inte kommer att straffa ett hjärta i vilket Koranen valt att bosätta sig i.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”De som bär på Koranens [läror] är de berömda bland paradisets invånare.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Å Salman, när den troende läser Koranen öppnar Gud barmhärtighetens dörrar för den.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Visserligen rostar dessa hjärtan på samma vis som järn rostar.” Det sades: ”Vad är deras putsmedel?” Sändebudet (Gvhf) sa: ”Ihågkommelse av döden och reciterande av Koranen.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”När prövningar blir otydliga som delar av en mörk natt, då åligger det er [att fatta tag om] Koranen.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Min nations bästa dyrkan, är att recitera Koranen genom att titta på den.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Lys upp era hem genom att recitera Koranen, och gör dem inte till gravplatser.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Koranens recitatör och den som lyssnar aktivt belönas lika.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Gud kommer att få den som läser Koranen samtidigt som den inte handlar enligt den, att återuppstå som blind på domedagen.”
 
Imam Ali (frid vare med honom) sa:
”Ni ska veta att Koranen helt visst är den som ger råd som inte missleder, och vägledaren som inte vilseleder.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Sök bot från Koranen, eftersom Gud den Allsmäktige och Glorifierade säger: ”… och en läkedom mot det [onda] som bor i människors bröst …”[1]
 
Imam Ali (fvmh) sa:
”[Glöm inte] Gud, [glöm inte] Gud gällande Koranen, så att ingen går ikapp er i att handla enligt den.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Guds Bok blir inte utsliten genom mycket läsning och repetition, och dess exemplariska punkter tar inte slut, och dess under försvinner inte.”
 
Imam Ali (fvmh) sa:
”Var medvetna om att det inte finns något gott i recitation utan reflektion.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Det finns inget som är svårare för Satan, än recitation av Koranen genom att titta på den.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Det finns en prydnad för allt, och Koranens prydnad är en fin röst.”
 
Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Det är lämpligt att den troende inte dör innan den lärt sig Koranen, eller håller på att lära sig den.”
 
Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Den som läser Koranen samtidigt som den är en troende ungdom, kommer att blanda Koranen med sitt kött och blod.”
 
Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Den som memorerar Koranen och handlar enligt den, kommer att vara tillsammans med framstående ärorika ambassadörer.”
 
Imam Ali (fvmh) sa:
”Ett barns rättighet mot [sin] fader är att fadern väljer ett fint namn åt sitt barn, pryder det med gott uppförande och lär det Koranen.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Gud kommer att hålla undan denna världs missöden från den som aktivt lyssnar till Koranen, och nästa världs missöden från den som reciterar den.”
 
Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Koranen uppenbarades med sorg. Läs den därmed med sorg.”
 
Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Å Gud, skänk oss fin recitation av Koranen, och memorering av dess verser.”
 
Gällande tolkningen av ”… och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening”[2] sa Imam Sadiq (fvmh): 
Tartil’ innebär att du reciterar långsamt och med reflektion, och gör pauser vid Koranens verser och reciterar med en fin röst.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Helt visst lämnar jag efter mig två tunga och ovärderliga saker; Guds Bok och min ätt, min Ahl al-Bayt[3].”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Koranen är Guds bankett. Lär er därmed från Guds bankett så gott ni kan.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Alla saker [i världen] ber om förlåtelse för koranlärare, till och med fiskarna i havet.”
 
Imam Ali (fvmh) sa:
”Lär er Koranen, eftersom det är det bästa ordet. Och begrunda dess verser, eftersom de är hjärtans vår.”
 
Imam Baqir (fvmh) sa:
”Gottfolk, reflektera över Koranen och förstå dess verser.”
 
Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Koranen är Guds förbund till Sin skapelse. Därmed är det lämpligt för varje muslim att titta i sitt förbund och läsa [minst] 50 verser från den varje dag.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”En tjänare som kontinuerligt läser Koranen blir inte fattig, och det finns ingen rikedom som är större än Koranen.”
 
Imam Ali (fvmh) sa:
”För den som lyssnar aktivt på en vers från Koranen, är det bättre än berget Thabir[4] [fyllt] av guld.”
 
Imam Sadiq (fvmh) sa:
”Gud kommer skriva en god gärning, radera en ond gärning och höja nivån för den som aktivt lyssnar på en bokstav från Guds Bok från en annans recitation.”
 
Imam Baqir (fvmh) sa:
”Det finns en vår för allting, och Koranens vår är månaden ramadan.”
 
Guds Sändebud, Profeten Muhammed(Gvhf) sa:
”Det folk som mest förtjänar ödmjukhet i hemlighet och öppenhet, är helt visst de som bär på Koranens [läror].”
 
 
 
 
 
Sammanställt av: Ali Alizadeh
 
 
Källor: Usul al-Kafi, vol. 2 och 4, Wasail al-Shia, Jami’ al-Akhbar, Nahj al-Balagha, Bihar al-Anwar, Nahj al-Fasaha.
 
Referens:
 
[1] Koranens budskap, Mohammed Knut Bernström, 10:57.
[2] Ibid, 73:4.
[3] Ahl al-Bayt betyder bokstavligen husets folk på arabiska, och syftar på de 14 felfria (Profeten Muhammed, Fatima al-Zahra och de tolv Imamerna (fvmd)) i shiamuslimsk terminologi.
[4] Ett berg i Mecka, i nuvarande Saudiarabien.
 
 
 
 
----
Publicerad: 2023-06-21