Aktuellt i centret

Sorgceremoni i samband med Profetens (fvmh) bortgång.

I samband med minnet av Profeten Muhammeds (frid vare med honom och hans hushåll) bortgång, anordnar Al-Hadi förening en sorgceremoni, söndagen den 27:e november 2016 .

Programmet hålls mellan kl. 17:00 och 19:00 i skolavdelningen på Imam Ali Islamic Center.

Dr. Saeed Bahmanpour från London ska förekläsa om Profeten (fvmh) på engelska.

För mer information vänligen besök www.al-hadi.se

Det kommer även att hållas ett program på arabiska och persiska söndag och måndag den 27:e och 28:e november 2016 kl. 19:00 .

Related Articles

Back to top button