2023Aktuellt i centretAlla ArtiklarKoranenPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE: MED ANLEDNING AV UPPREPAD KORANSKÄNDNINGAR

UPPREPADE KORANSKÄNDNINGAR – IAC KRÄVER HANDLINGSKRAFTIGA ÅTGÄRDER

Imam Ali Islamic Center (IAC) är djupt oroat över den senaste händelsen där extremister och muslimhatare upprepat beviljas tillstånd att skända Koranen. Aktningslösa handlingar som sårar, förolämpar och kränker svenska muslimer. IAC har även djup oro att radikala terrorgrupper såsom bland annat. Al-Qaida använder denna plattform som ett tillfälle för att rekrytera och manipulera nya personer.

IAC uppmanar verkställande myndighet att inte bevilja ytterligare tillstånd till denna avskyvärda handling samt vi uppmanar svenska politiker att kränkning av en folkgrupp ska inte omfattas av yttrandefrihetslagen.

IAC är av bestämd åsikt, att dessa aktningslösa handlingar syftar inget annat än på att kränka, förolämpa och hetsa mot svenskamuslimer. Den aktningslösa handlingen bör därmed betraktas som hatbrott och hets mot folkgrupp.

UPPMANING: LÅT INTE HAT OCH KRÄNKNINGAR NORMALISERAS I VÅRT SAMHÄLLE!

IAC vill poängtera att frågan inte bör behandlas med hänvisning till diplomatiska kriser eller ”påtryckningar” från utlandet. Inte heller bör frågan behandlas som en ”rikets säkerhet” fråga, utan ett sådant förbud bör uteslutet handla om garantier att inte inskränka svenska medborgares rätt att åtnjuta sina grundläggande rättigheter som stadgas i europakonventionen såväl som svensk grundlag.

Förkastliga tolkningar av yttrandefrihet kan inte användas som ursäkt för att rättfärdiga sådana avskyvärda handlingar. Svenska staten har en skyldighet att skydda alla sina medborgare, oavsett bakgrund och tro. Detta kan inte förhandlas.

Imam Ali Islamic Center

Den 18 augusti 2023

—-

Publicerad: 2023-08-18

Related Articles

Back to top button