Aktuellt i centret

Onlinekurs med Dr. Shomali; ”Hur bevisar vi Guds existens?”

Har du någonsin undrat hur bevisar vi Guds existens?

Hur fungerar relationen mellan Gud, världen och den skapade människan? Hur kan det råda sådan orättvisa i världen när Gud är den mest rättvisa? Befogade frågor som många av oss grubblat över. Det är inte lätt att navigera sig i teologins värld och inte minst i den spirituella världen. Det framstår vidare många andra frågor kring “self-purification” och fromhet och man kan inte låta bli att undra – hur gör man? Hur tillämpar vi islamisk moral på ett djupare plan och vad innebär det egentligen?

Imam Ali Islamic Center ser fram emot att erbjuda kursen ”Islamisk Teologi och Moral” – en introduktion med Sheikh Ali Shomali. Denna 7 veckor långa kurs ger en fördjupad introduktion till Islamisk Moral och Aqa’ed sett ur ett shiamuslimskt perspektiv och bygger på 2 böcker skrivna av ingen mindre än sh.Ali Shomali själv. Dessa böcker ingår i kursen som obligatorisk kurslitteratur och kommer att skickas ut till er i samband med anmälan och efter betald kursavgift (böckerna ingår i priset). Vi kommer att ägna en timme per bok/ämne, sammanlagt 2h/vecka. För mer info om exakt kursinnehåll vänligen se kursbeskrivningen nedan.

Lärare: Sheikh Ali Shomali (teolog & forskare inom västerländsk filosofi)

När: Varje torsdag 19:00-21:00, start 25/2 och pågår t.o.m 8/4.

Var: Online – Zoom

Språk: Engelska

Kursmaterial: Böckerna: Lessons on Islamic Beliefs och Islamic Plan for Life

Avgift: 400kr (böcker inkluderade). Betalning ska vara oss tillhanda senast: 18/2-2021.

Ålder: 18+

Anmälningstiden har gått ut

SISTA ANMÄLNINGSDAG:  18/2-2021

Överblick över kursinnehållet:

Första Titeln: ”Islamic Beliefs”  (Basic Aqa’id [Theology])

Kursbok: Lessons on Islamic Beliefs

Följande kommer att tas upp:

 • Proving the existence of God

 • Affirmative and negative attributes of God

 • Relationship between God and the world

 • Divine Justice and the Problem of Evil

 • Prophethood

 • Imamah

 • Resurrections

 

Andra titeln:  ”Islamic Morals”

Kursbok: Islamic Plan for Life

Följande kommer att tas upp:

 • Self-purification

 • Piety

 • Remembrance of God

 • Prayers

 • Thankfulness

 • Tawakkul

 • Planning and being organised

Related Articles

Back to top button