Aktuellt i centret

Ny bok: ”Imam Ali i urval” Ett axplock av vältalighet och visdom

I samband med ankomsten av imam Alis (fvmh) födelsedagsminnet, publicerar Imam Ali Islamic Center en ny bok om den första heliga ledaren, Imam Ali (frid vare med honom).

Boken Imam Ali i urval

Boken som är ett unikt verk på svenska, innehåller några predikningar ur boken Nahjulbalagha, åkallelser och traditioner (hadither) av de troendes befälhavare Imam Ali (fvmh).

”Imam Ali (fvmh) är utan tvekan en vältalighetens mästare, och när han får möjlighet att uttrycka sin mångfacetterade personlighet och kunskap genom sina språkliga förmågor är det svårt för en översättare att göra honom rättvisa” skriver översättaren till boken Hassanain Govani.

Boken går att köpa på bokus.com eller direkt av Imam Ali Islamic Center.

Bokens omslagstext: 

I den shiamuslimska historieskildringen intar Imam Ali(fvmh) en särställning bland Profeten Muḥammads(Gfvmh) följeslagare – det var Imam Ali(fvmh) som stod Guds Sändebud(Gfvmh) närmast och som var hans förtrogne och ständige beskyddare; och det var till Imam Ali(fvmh) som Sändebudet(Gfvmh) förmedlade all den kunskap och visdom som skulle tjäna som vägledning för samfundet efter honom(Gfvmh).
I denna antologi – som släpps för att markera att det gått 1400 år sedan Imam Ali(fvmh) dräptes i stora moskén i Kufah – har samlats ett axplock av den kunskap, visdom, andlighet och lärdom som Imam Ali lämnat efter sig. En del av texterna är hans(fvmh) egna, andra är sådana som han(fvmh) förmedlat – men gemensamt för samtliga är att de inte kan omtalas utan att nämna Imam Ali(fvmh).
Nu finns möjligheten att även på svenska känna doften av den alidiska trädgårdens sköna blommor.

Läs mer om böckerna som är publicerade av Imam Ali Islamic Center genom att klicka här.

 

 

Related Articles

Back to top button