Aktuellt i centret

Möjlighet att överlämna sitt testamente till Imam Ali Islamic Center

Det har återberättats från Guds Sändebud profeten Muhammed (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) att han sa: “Den som dör utan ett testamente har dött okunnighetens död.”

För att respektera islams råd och tillämpa den goda traditionen om att skriva ett testamente, meddelar Imam Ali Islamic Center i Stockholm sin beredskap om att ta emot och bevara de troendes personliga testamenten.

De som vill förbereda och lämna in sitt personliga testamente till det islamiska centret, kan efter att ha mottagit och slutfört handboken som innehåller instruktioner om testamente, kontakta centrets kontor och bestämma en tid för att överlämna sitt testamente. Man måste inte använda denna handbok, utan testatorn kan använda ett annat häfte eller anteckningsbok för att göra detta och fylla i det på sitt modersmål.

Överlämnandet av testamentet sker i enlighet med svensk lag och religiösa regler och med närvaro av vittnen. Detaljerna om de nödvändiga villkoren kommer att meddelas testatorn skriftligen och muntligen under sammankomsten då testamentet överlämnas. Testamentet förseglas vid tidpunkten för överlämnandet och i närvaro av testatorn.

Testamenten som överlämnas till centrets kontor kommer att förvaras på ett säkert ställe och med hänsyn till olika förhållanden och möjliga händelser, under direkt tillsyn av centrets ledning.

Kostnaden för att bevara testamenten är 1000 kr för varje exemplar. Detta belopp betalas en gång och ingen annan avgift kommer att krävas från testatorn. Kostnaden för att förnya samma testamente eller för att göra ändringar är 500 kr per exemplar och tillfällen.

För mer information, vänligen kontakta centrets kontor.

Klicka här för att köpa handboken ”Testamente” på bokus.com (öppnas i nytt förnter)

 

Related Articles

Back to top button