Aktuellt i centret

Den sprituella Eid-al Adha ceremonin utfördes i Imam Ali Islamic Center.

Ritualen för den sprituella och magnifika Eid al-Adha bönen utfördes i stor närvaro av muslimer från olika nationaliteter onsdagen den 16:e oktober 2013 från kl 10:00 i Imam Ali Islamic Center.
Ceremonin började med recitation av verser från den heliga Koranen påföljt av deltagares sammanstäming med Bayt ul-Harams pligrimer i  skanderande av ’Labbaik Allahuma Labbaik’ innan bönen som leddes av Hujat ul-Islam Hakim Elahi.
Efter avslutad bön fick man höra på Predikan.

I sin första predikan erbjöd imamen Hakim Elahi sina gratulationer och önskade allas dyrkan och böner accepterade, samt bad Gud om ökad ära för islam och muslimer.Han betonade Eid al-Adha som en av dem viktigaste dagarna inom islam. Dyrkan under denna dag är av hög värde och i tacksamhet gentemot Gud.
Han betonade betydelsen av al-Adha betydande offer och sa: Genom att erbjuda ett offer eller välgöra genom annan form av sadigha kommer man närmare den allsmäktige Gud. Erbjudan av offer går långt tillbaka och började i samband med Profeten Adam som offrade för sina barn.

Vidare hänvisade han till Profeten Abrahams (AS) historia och sa: Vi vet att Abraham i sin dröm beodras att offra sin son Ismael. Abraham och Ismael lyder tålmodigt herren och beger sig för att utföra ordern. Med all sin makt försöker Djävulen att stoppa Abraham men lyckas inte. Men vassheten i kniven försvinner med Guds order. På så vis klarar sig Abraham stolt ur ytterligare ett prov och från Gud skickas ett lamm för honom att offra istället. Så Eid al-Adha symboliserar betjäning och hängivnheten till den allsmäktige Gud.
Symbol för tålamod och uthållighet gentemot världens motgångar samt symbol för seger i Guds prövningar.

Med hänvisning till Profeten Abrahams (AS) historia betonade och insisterade Hujat ul-Islam Hakim Elahi till lärdom av Guds enighet och hängivenhet av Abraham (AS) och tillade:
Vad som är viktigt för oss muslimer är att lära  av Abraham är tron på enighet och hängivenhet och att vara beredda att offra vårt värdsliga liv och egendom. Vi bör försöka samla våra sinnen och inte låta oss luras av värdsliga ytligheter.Vårt mål ska vara kännedom av enigheten och beredskapen av att offra vårt liv och egendom för Gud. På så vis kan vi lära känna denna högtids riktiga mening och agra gentemot det. Låt oss inte glömma, det som blit kvar av oss från den här världen är våra ageranden och beteenden i detta liv, så vi bör vara försiktiga med vad vi lagrar och tar med oss till livet efter.
Den första Predikan avslutades med betoning om att hålla sig borta från egots strävan efter värdsliga ytligheter och istället försöka komma närmare allsmäktige Gud.
Under andra predikan nämnde Hakim Elahi även om det självvärden som offring tillbringar vad gäller värdsliga samt sprituela frågor och sa att många av de lärda rekommenderar offring som ett lösning på det värdsliga samt sprituella motgångarna.
Efter båda predikan avslutade imamen Hakim Elahi med bön och åkallan av Imam Hussein(AS) och hans följeslagare.
Som symbol för att stärka och skapa en atmosfär fylld med vänskap och brödarskap bad han alla deltagare i slutet av ceremonin att i medkänslighet och kärlek kramas och skaka hand.
Eid al-Adha ceremonin inkluderade Koran recitation, Eid bön, predikan,  Ziyarat av Imam Hussein (AS). Deltagare bjöds på frukt och kakor.

Related Articles

Back to top button