2020Böcker

IMAM ALI I URVAL

ETT AXPLOCK AV VÄLTALIGHET &VISDOM

I den shiamuslimska historieskildringen intar Imam Ali (fvmh) en särställning bland Profeten Muammads (Gfvmh) följeslagare – det var Imam Ali (fvmh) som stod Guds Sändebud (Gfvmh) närmast och som var hans förtrogne och ständige beskyddare; och det var till Imam Ali (fvmh) som Sändebudet (Gfvmh) förmedlade all den kunskap och visdom som skulle tjäna som vägledning för samfundet efter honom (Gfvmh).
I denna antologi – som släpps för att markera att det gått 1400 år sedan Imam Ali (fvmh) dräptes i stora moskén i Kufah – har samlats ett axplock av den kunskap, visdom, andlighet och lärdom som Imam Ali lämnat efter sig. En del av texterna är hans (fvmh) egna, andra är sådana som han (fvmh) förmedlat – men gemensamt för samtliga är att de inte kan omtalas utan att nämna Imam Ali (fvmh).
Nu finns möjligheten att även på svenska känna doften av den alidiska trädgårdens sköna blommor.

KÖP

Back to top button