Böcker

Hijab i väst

Detta häfte är en sammanfattning av de tal som hölls under seminariet om Hijab i väst som anordnades av Imam Ali Islamic center år 2020.
Talen berör de möjligheter och utmaningar som den islamiska slöjan möter i det västerländska samhället. Ämnet belyses ur talarnas olika perspektiv och tolkningar av slöjan. Imam Ali Islamic center är därmed inte ansvarig för innehållet i talen.

Back to top button