Aktuellt i centret

Arafadagens ceremoni och Eid Aladha bön hålls på Imam Ali Islamic Center

Härmed vill vi informera ärade muslimer om att Arafadagens ceremoni hålls på Imam Ali Islamic Center söndagen den 11:e september 2016 .
Ceremonin börjar klockan 15:30 och fortsätter till Maghreb bönen.
Programmet innehåller recitation av den heliga Koranen, recitation av den kända Arafa åkallan samt gemensamt Maghreb bön.
Vi vill även informera om att Eid Aladha bön (ofrets dagen) hålls på måndag den 12:e september 2016 i bönesalen på Imam Ali Islamic Center. Eid bönen börjar klockan 10:00 .
Alla bröder och systrar är välkomna.
Om Arafa dagen:

Den nionde dagen av dhul-hijjah, alltså dagen innan Eid Adhha, så infaller Arafa dagen som är en högst välsignad och helig dag och under vilken alla hujjaj (pilgrimer till Mecka) befinner sig i Arafa-öknen på Guds befall för att visa sin lydnad och hängivenhet i dyrkan till Sin Herre. Denna dag är så helig att den som inte lyckas under månaden Ramadan med att nå Guds välbehag och få sina synder förlåtna hänvisas till denna dag då Gud svär att Han ska förlåta den som hjärtligt och innerligt utför tawba (uppriktig återvänder och ångrar till Gud) och uppvisar sann ångerfullhet och söker Hans förlåtelse och närhet via Hans barmhärtighet, och genom att be Honom vid Hans älskade Profet (SAW) tar Gud emot sina tjänare inshAllah!
Att fasta Arafa dagen har en särskilt stor belöning. Profeten (SAW) sa i en hadith, återberättad av Imam muslim, ”att fasta under Arafas dag, belönas av Allah genom att det föregående samt det kommande årets synder förlåts”. Därför bör man ta tillvara detta tillfälle och göra så mycket dua (åkalla) och Koran recitation som möjligt denna dag.

Att fasta är en av de bästa gärningar en muslim kan göra, och det är en gärning som Allah (Gud) valt ut till sig själv, som nämnts i Al Hadith Al Qudsi, där Allah säger: ”Alla handlingar Adams söner utför är för honom själv, utom fastan, vilken är för mig, och jag utdelar dess belöning”

 

(Källa: lyckaniislam.blogg.se/)

 

 

Följ oss på vår Youtube kanal:

www.youtube.com/user/ImamAliCenterSe

 

 

Publicerat: 2016-09-09

Related Articles

Back to top button