Uncategorized

Program i samband med al-Qadr nätterna och Imam Alis martyrium

Välkommen att delta i al-Qadr nattens program och minnesceremoni i samband med Imam Ali (fvmh) martyrium:
Plats: Imam Ali Islamic Center
Datum: 9-13 april 2022
Tid: kl. 19:00
Idag söndag (9 april) hålls även en föreläsning på svenska av Seyed Jarrar Jaffry klockan 18:00 till 19:00.
Föreläsningar på arabiska i stora salen och på persiska i musalla (bönesalen) samt recitation av åkallan Jawshan Kabeer hålls efter iftar.
Back to top button