Aktuellt i centret

Al-Hadis program för månaden Ramadan: Föreläsningar, seminarier, åkallan recitaion etc.

För mer information vänligen kontakta Al-Hadi ungdomsförening www.al-hadi.se

Related Articles

Back to top button