Aktuellt i centret

Beloppen för Zakat och kaffara för år 2023

Härmed informerar Imam Ali Islamic Center beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2023 enligt följande:
Zakat al-Fitra (fastebrytningsskatten) blir 100 kr per person i år.
Fidiya för den som inte kan fasta på grund av en religiös anledning såsom sjukdom är 20 kr per dag (motsvarande mat till 1 person).
Kaffarah för den som inte fastar och utan en religiös anledning är 800 kr per dag (motsvarande mat till 60 personer).
Ni kan betala beloppen ovan till centret via swishnummer 1231963024 eller till plusgiro 643195-1.
OBS! Vänligen ange Zakat eller Fidiya eller Kaffarah i meddelandefältet vid betalning via nätet. För er som är ”Sayed” (ättling av profeten Muhammed (gvhf) eller hans hushåll) måste ange exempelvis ”Zakat Sayed” vid betalning.
Exakt datum för Eid-dagen informeras via centrets hemsida och sociala kanaler på torsdag den 20 april 2023 på kvällen.

Related Articles

Back to top button