Aktuellt i centret

Vinnarna i den femte Europeiska Korantävling i Stockholm + bilder

Den 8:e september 2017 påbörjades den femte omgången av den Europeiska Korantävlingen. De områden som det tävlades i var recitering, memorering, böneutrop samt förståelse av den heliga Koranen. Tävlingen avslutades den 10:e september då även vinnarna presenterades.
Vinnarna i den femte Europeiska Korantävling i Stockholm – 2017
Syftet med Korantävlingen är att visa upp och sprida kännedom om den heliga Koranens kultur och storhet, att skapa en plattform för utveckling av de personer som är insatta och duktiga inom ämnet, samt utvecklandet av vänskapsband till Guds ord. Det är även att bygga kontaktnätverk mellan duktiga reciterare och memorerare över landsgränserna samt för att finna de personer som finns därute och har stor potential i att utvecklas i detta område.
Tävlingen delades upp i två åldersgrupper: under 16 år och över 16 år.
Kvaltävlingen hölls på lördagen den 9:e september och finalen pågick sedan under söndagen den 10:e september. 82 tävlande från fem Eu-länder medverkade.
I tävlingens slutskede hade en stämningsfull atmosfär byggts upp och de medverkande tävlade mot varandra passionerat i de olika Koraniska ämnena.
Avslutningsceremoni. sammanföll med firandet av den stora högtiden ”Eid Alghadir” på Imam Ali Islamic Center i Stockholm med närvaron av en imponerande samling muslimer. Priser utdelades och vinnarna utsågs i denna härliga miljö.
Domarna:
1- Seyed Yahya Hosseini
2- Hassan Sadeghi
3- Ali Al-Toreihi
4- Rahmatullah Bayat
Domarna i den femte Europeiska Korantävling i Stockholm – 2017
Vinnarna (över 16 år):
Recitering:
1:a plats – Mohammad Mohammad
2:a plats – Seyed Abbas Ali
3:e plats – Mehdi Adeli (Klicka HÄR för att lyssna)
Mohammadi, vinnare i Koranrecitation 2017
Förståelse (Koranens lära)
1:a plats – Hoda Ahmadi
Böneutrop
1:a plats – Ghader Maftouhi
2:a plats: Said Akbari
3:e plats: Hassan Fahim
Koranmemorering:
Menorering av hela Koranen: 1:a plats: Fadhel Al-Amara
Memorering av 5 Juze av den heliga Koranen: Yusuf Humadi
Fadhel AlAmara , vinnare i memorering av hela den heliga Koranen
Under 16 år:
Recitering:
1:a plats: Yousof Al-Assadi
2:a plats: Hossein Amiri
3:e plats: Younes Abdulghader
Böneutrop
1:a plats: Reza Ahmadi
2:a plats: Ibrahim Bayat
Memorering av 15 delar (Juz):
Memorering av 5 delar (juze):
1:a plats: Younes Al-Khafaji
Memorering av 2 delar (Juz):
1:a plats: Hossein Al-Mosawi
Memorering av del 30 (Juz 30):
1:a plats: Amir Karrar
2:a plats: Mohammad Al-Yassiri
3:e plats: Ali Al-Yassiri
Vinnare i åldersgrupp under 16 år – Den femte Korantävlingen i Stockholm
Bilder (på centrets facebook):
—-
Publicerad: 2017-09-14

Related Articles

Back to top button