Aktuellt i centret

Upplysning om fastebrytningsskatten (Zakat), Fedyeh och tiden av Eid al-Fitr bön

Härmed vill vi informera alla systrar och bröder inom islam att fastebrytningsskatten (Zakat fitra) i år blir 75 SEK per person.

Zakat ska betalas senast innan böneutrop för dhuhr på eid alFitr dagen.

Zakat kan betalas direkt till fattiga personer. Det går även bra att anlita moskéer eller andra islamiska organisationer att göra det.

Imam Ali Islamic Center är redo att ta emot era Zakatkaffareh och andra donationer via plusgirokonto: 643195-1 eller swishnummer: 1231963024. Skriv alltid i meddelandefältet vad beloppet avser. Skriv t.ex.Zakat eller Kaffareh, eller Sadaqa etc.

Om man har brutit fastan under den heliga månaden med religiös anledning såsom sjukdom, ska man även betala den så kallade ”Fidyah” som är 12 kr (bättre 15 kr), per dag. Det motsvarar mat till en fattig person. Fidyah ska betalas endast om man är t.ex. sjuk och inte kan fasta under månaden Ramadan och inte kan heller fasta dem missade dagarna innan nästa månaden Ramadan kommer.
Om man har brutit fastan utan religiös anledning ska man betala 700 kr den så kallade ”kaffareh” (försoning) per dag som motsvarar mat till 60 fattiga. Man måste även fasta dem missade dagarna innan nästa månaden Ramadan kommer.

Vi vill även informera om att Eid Alfitr bön hålls gemensamt klockan 10:00 under eid dagen och slutar vid klockan 11:00 .

—-

Publicerad: 2018-06-13

Related Articles

Back to top button