Aktuellt i centret

Program och evenemang i Imam Ali Islamic Center, September 2012

Under september månad inträffar flera högtider, Imam Ali Islamic Center håller tre specialla evenemang.

 

Första:

25:e Shawwal, minnesårsdagen av Shia’s sjätte Imam, Imam Jafar Sadiqs martyrium.

I samband med minnesårsdagen av Imam Jafar Sadiqs martyrium hålls sörjeceremoni med föreläsning ,latmiya samt dua Kumayl  torsdagen den 13:e september 19:00-21:00 i Imam Ali Islamic center

Andra:

Första dhu al-qida, Födesleårsdag av Sjunde Imamens, Imam Musa Kazems (A) dotter, syster till Imam Reza (A), Hazrate Masumeh (SA).

 

Årsminnet av Seyede Masumehs (A) födelsedag kommer firas torsdagen den 20:e september samt dua Kumayl läsning kl:19.00-210:00 i Imam Ali Islamic Center.

 

Tredje:

11:e dua al-qida, Födesleårsdag av Shia’s åttonde Imam, Imam Reza (A).

 

Årsminnet av Shias åttonde Imam, Imam Rezas (A) födelsedag kommer firas i en ärorik ceremoni torsdagen den 27:e september kl: 19.00 i Imam Ali Islamic Center. Startar med gemensam Maghrib/Isha bön.

 

Alla muslimer, och Ahlul’bayt älskare är välkommna att med sitt deltagande även nyttja av den sprituella belöningen.

 

Utöver ovannämnda kommer även andra högtider under september som kortfattat beskrivs nedan:

4:e Shawwal, början av gheybat Kobra, Imam Mahdi (A) långa frånvaro.
15:e Shawwal, Hazrat Hamzas Martyrskap, farbror till Profeten (SAW)

30:e Shawwal Seyed Ibrahims minnesårsdag (son till  Profeten) (SAW)
5:e dua al-qida, årsdag i byggandet av det heliga huset Kaba  av Profeten Ibrahim (A) och Ismail (A)
8:e dua al-qida, årsdag då Hajj, vallfärden blev obligatoriskt för muslimer.

Related Articles

Back to top button