Aktuellt i centret

Hakimollahi deltar i den internationella seminarium om dialog och kommunikation i Islam

Ordförande för Imam Ali Islamic Center närvarade i det internationella seminariet om dialog och samexistens i Islam som hölls i centrala Stockholm den 8-9 juni 2012  där han betonade vikten av att introducera Islams kärlek och vänlighetsfulla andemening.
Under Konferansen, med närvaran av olika personligheter från den muslimska världen samt politiker från värdlandet, höll Hojatoleslam Hakimollahi tal vid öppnings ceremonin där han ville betona de olika religionernas likheter som bl.a. ’Tawhed’, läran om Guds enhet, begreppet av monoteism i Islam.
”Vi tror på att profeten MUhammed (fred vore med honom) är Profet till allmänheten, tillhörande alla människor runt världen. Tyvärr finns en viss del muslimer som kontinuerligt försöker förstöra mellan muslimer och icke-muslimer. Trots detta ser vi institutioner och lärda från Islam världen som bjuder alla människor oavsett muslim eller icke-muslim mot Tawhid, enighet gentemot en Gud och människans sannna natur” sa Hakimollahi.
Imam Ali Islamic Centers Ordförande uppskattade Sveriges goda mottagning och fortsatte: Under de få månader jag har bott i detta land har jag bevittnat Svenska myndigheters tillsyn och insatser i att utforma en nära relation mellan muslimer och icke muslimer vilket är högt uppskattat.
Han tillade: Man bör försöka alltid vara en mellanhand i att skapa tillgivenhet och kärlek ’, och hålla seminarier som denna är ett sätt att skapa kärlek och närhet mellan muslimer och icke muslimer.
Ceremonin avslutades med utdelning av certifikat till närvarande bl.a. Ordförande av Imam Ali Islamic Center, Hojatoleslam Hakim Elahi som visad uppskattning för deltagning.
Bilder från semineriet

Related Articles

Back to top button