2023Aktuellt i centretAlla ArtiklarKoranenKoranen

Förtroendefullt interreligiöst samtal 17 augusti 2023; Att medvetet kränka och skymfa andras tro drabbar inte minst barn och unga

I det samhällsläge som Sverige befinner sig i inbjöd Stockholms moské religiösa företrädare i Stockholm till förtroendefullt samtal. Vi verkar alla i Stockholm och vill tillsammans uttrycka följande:
• Vi ser med sorg och bestörtning på de allvarliga islamofobiska och hatiska handlingar som drabbat muslimska gemenskaper. Vi uttrycker vår varma medkänsla med systrar och bröder som får det de håller heligt och sin tro kränkt och hånat.
• Vi saknar helt barnets perspektiv i det offentliga samtalet. Enligt barnkonventionen, som är svensk lag, har barn rätt till andlig utveckling. Att medvetet kränka och skymfa andras tro drabbar inte minst barn och unga.
• Vi vänder oss till politiska företrädare i Stockholm och till regering och riksdag att främja respekt för människors möjlighet att i trygghet leva sin tro och tradition. Vi förväntar oss att ni söker samförstånd och respektfulla och inkluderande vägar ur den kris som Sverige befinner sig i och som utgör ett hot mot det toleranta Sverige som vi känner.
• Vi vill uppmärksamma möjligheten som finns för rättsväsendet att överväga verkställighetshinder för offentliga manifestationer med syfte att kränka religioner och hetsar mot folkgrupp, samt att beakta den försiktighetsprincip som är en del av svensk rättstradition, i väntan på proportionerliga tolkningar av gällande lagar.
• Vi ser att vägen framåt är samtal: att se varandra i ögonen, mötas och dela andlighet och berätta om tro. Ur delandet och lyssnandet föds vänskap.
• Vi kommer som svenskar i olika trostraditioner fortsätta mötas och samtala. I en kommande gemensam manifestation vill vi uttrycka att vi kommer göra allt vi kan för att främja ett samhälle som med bibehållen yttrandefrihet präglas av samexistens samt tolerans och respekt för varje medmänniska.
Stockholm den 17 augusti 2023
Mahmoud Khalfi, direktör och imam Stockholms moské
Khaled El Dib, ordförande Sveriges Imamråd
Mohsen Hakimollahi, ordförande imam Imam Ali Islamic Center
Akil Zahiri, talesperson, Imam Ali Islamic Center
Boel Hössjer Sundman, stiftsprost Stockholms stift Svenska kyrkan
Andreas Holmberg, biskop Stockholms stift Svenska kyrkan

Related Articles

Back to top button