Aktuellt i centret

En 3 dagars kurs där betydelsen av dyrkan till Allah kommer att presenteras

Välkommen till en 3 dagars kurs 30 Mars till 1 April där betydelsen av dyrkan till Allah kommer att presenteras.

Föreläsningarna kommer att behandla ämnen såsom bön och åkallan (duaa) men även diskutera vikten av att besöka moskéer.

Denna kurs kommer att hållas parallellt med det årliga Itikaf programmet och det finns därför möjlighet att delta i båda programmen.

Vänligen se nedan schema för exakta tider av föreläsningarna.

Obserbera även att föreläsningarna 31 Mars till 1 April kommer att hållas på engelska.

Klicka här för mer information om årets Itikaf program.

—-

Publicerad: 2018-03-27

Related Articles

Back to top button