Vinnare av nordens andra regionala Korantävling - 2014

Norra Europas andra regionala Korantävling i de sju områderna Recitaion, Memorisering, Tarteel, Adhan, Dua recitation, Tafheem samt lokal Koran recitation som startades den 30:e maj i Imam Ali islamic Center belägen, Stockholm-Sverige, avslutades med presentation av vinnarna den 1:a juni 2014.
 
 
 
Den andra regionala Korantävlingen framfördes och utfördes i syfte att främja och sprida den heliga Koranens kultur och lärdomar, utveckla välgången av eliter inom Koranska kunskaper, utvidga recitatörers och huffazs förstånd och förbund i den heliga Koranen, allians och sammanslutning av de Koranska samfundet i Europa,recitatörer och huffaz får del av varandras erfarenheter samt att upptäcka regionala eliter och talangfulla inom de Koraniska områderna.
 
 
 
 
 
 
Tävlingen hölls i två åldersgrupper, ungdomar (under 16 år) och vuxna (över 16 år)  med 61 deltagare från Sverige, Finland och Danmark.
 
Avslutningsceremonin som sammanföll med födelseårsdags-firandet av Imam Hussain (AS), Imam Sajjad (A) och Hazrat Abolfazl (AS) hölls söndagen 1:a juni där valda vinnare i de olika områderna presenterades och uppskattades med tilldelning av värdefulla priser.
 
 
Vinnare i respektive områden:
 
Recitaion-Vuxna
 
1:a plats: Sheikh Fadel Aamarh -Sverige (klicka här för video)
2:a plats: Vahid Heydari - Sverige (klicka här för video)
3:e plats: Bashir Adel - Sverige
 
 
1:a plats i Recitaion-Ungdomar
 
Hossein Amiri -Danmark
 
1:a plats i Memorering-Vuxna
 
Mohammad Ebrahimi- Sverige (klicka här för video)
 
1:a plats i Memorering-Ungdomar 
 
Mohammed Reza Al-Gharawi -Danmark
 
1:a plats i Tarteel
 
Majid Shahriari- Sverige
 
 
1:a plats i Adhan(Böneutropet)-Vuxna 
 
Hassan Fahim - Finland (klicka här video)
 
1:a plats i Adhan- Ungdomar 
 
Samir Sadigh - Danmark 
 
 
1:a plats i Tafheem (Koranisk konception)  
 
Seyed Mohammad Abolhasani - Sverige
 
1:a plats i Dua recitation
 
 Mohamed Hassan Amrollahi  
 
 
Notera att 1:a plats i recitation-  vuxna,  kommer dessutom skickas till den internationella Korantävlingen i Iran 2015.
 
 
 
I samband med avslutningsceremonin presenterades även den Svenska översättningen av boken 'Hadiqat al-Quran'. Denna värdefulla bok som undervisar i att läsa Koranen översattes av Dar-ul Quran- Imam Ali Islamic Center.
 
 
Som ett minnesmärke tog deltagarna bild tillsammans i slutet av ceremonin.
 
 
Relaterade videoklipp kan hittas i 'Galleri' Sektionen under video eller direkt på hemsidan under 'senaste videos'.