Aktuellt i centret

Känner du till den andliga vården på sjukhus för muslimer Alla människor har någon gång under sitt liv kontakt med sjukvården. Det kan handla om tillfälliga sjukdomar, plötsliga olyckor eller långvariga problem. I dessa omvälvande – och ofta svåra stunder – finns ett behov av andligt och religiöst stöd. En benämning för detta för andlig vård...
Arbain 2014 Imam Ali Islamic Center inbjuder till årets arbainprogram på svenska med vår välkände talare, br Hassanain Govani.   Vi kommer få möjlighet att lyssna på lärorika föreläsningar, dessa kommer behandla vikten av att påbjuda det goda och förbjuda det onda, med utgångspunkt i vers 104...
Livestream Muharram Muharram 2014 | Sh Mansour Leghai [09]

 

Muharram 2014 | Sh Mansour Leghai [08]

 

Muharram 2014 | Sh Mansour Leghai [07]

 

Muharram 2014 | Sh Mansour Leghai [06]

  Muharram 2014 | Sh Mansour Leghai [05]

...

Ashura manifestationen

Ta ett steg för rättvisa 

i HUSSEINS fotspår

Från Nybroplan till Sergelstorg 2:A November 12:00

 

Moharrams sorgeceremoni 2014 på Imam Ali Islamic Center

Årets muharramprogam med den välkände sh Mansour Leghai hålls 6-14 nov.

 

Tid: 19:00-20:30

Plats: Imam Ali Center, Datavägen 2b Järfälla

 

Dessutom har vi en lärorik lektion Söndag 9 nov från Maghribbönen ca kl 16:00 fram till kl 18:45, därefter startar...

Imam Ali centers i bokmässan 2014

Imam Ali centers verksamma deltagan i den internationella bokmässan i Göteborg 

  Den internationella bokmässan i Göteborg som i år firar 30 kommer hållas 25-28 september 2014.   En sådan händelse förmår presentation och försäljning av böcker inom den nordeuropeiska regionen samt...

Sidor