Centrets speciella program under månaden "Safar"

Med ankomsten av årsdagen för Imam Husseins (fvmh) "Arbain", Profeten Muhammeds (vfmh) bortgång samt Imam Reza (fvmh) och Imam Hassans (fvmh) martyrskap informerar Imam Ali Islamic Center om det speciella programmen enligt följande:

 

Den årliga cermonin, Arbaeen, hålls fyrtio dagar efter Imam Hossein (fvmh) och hans trogna följeslagares martyrskap. Programmet kommer i år äga rum från och med den 3:e januari till och med 6 januari. Ceremonin börjar kl: 18.30 och slutar kl: 20.30. Programmet innehåller bland annat recitation Ashura åkalla och föreläsning.

I år gästas centret av Sheikh Usama Abdulghani som kommer att hålla föreläsning på engelska.

 

 

Bild: IAC, Muharram 2012

 
 

Årsdagen för Profeten Muhammeds (vfmh) bortgång,  Imam Reza (fvmh) och Imam Hassans (fvmh) martyrska hålls en minnescermoni  lördagen den 12:e januari 2013.

Programmet börjar i centrets bibliotek kl 15:50 och slutar kl 20:00 .

Programmet är på svenska och engelska.

 

Vi välkomnar alla att delta i evenemangen.

För mer information om centrets program på svenska och engelska kan du besöka Al-Hadi ungdomsförening;  www.al-hadi.se

 

 * fvmh: fred vare med honom

     vfvmh: välsignelser och fred vare med honom och hans familj