Imam Ali Islamic Center framför kondoleanser med anledning av Ayatullah Kabolis bortgång

"إنّا لله و إنّا اليه راجعون" 
 
"Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända" 
 
[2:156]
 
 
 
 
Härmed vill vi framföra våra djupaste kondoleanser och sorg med anledning av den stora skriftlärde inom islam, Ayatullah GhorbanAli Mohaghegh Kabolis bortgång. Vi ber till Gud den högste att vara barmhärtig över honom och bevilja hans familj och studenter tålamod. 
 
Minnesceremoni kommer att hållas i Imam Ali Islamic Center i Järfälla, torsdagen den 13 juni 2019 kl. 20:00 (efter läsning av åkallan Komeil) i bönesalen (musalla).
 
 
 
 
Vem är Ayatullah Mohaghegh Kaboli?
 
Ayatullah GhorbanAli Mohaghegh Kaboli avled idag tisdag den 11 juni 2019 i staden Qom i Iran. Han blev 91 år gammal. 
 
Ayatullah Kaboli föddes år 1928 i staden Parvan (norr om Kabul) i Afganistan. Han uppfostrades hos en känd och troende familj. Han flyttade år 1943 till Najaf i Irak för att studera vidare teologi och blev en av de mest framgångsrika och kända skriftlärda inom shiaislam. 
 
Han studerade hos stora och kända lärda såsom Seyed Sabzevari, sheikh Kadehm Tabrizi, Seyed Hussein Rashti, sheikh Mohammed Taqi Aal-Razi, sheikh Abbas Ghouchani m.m. 
 
Ayatullah Kaboli skrev flera verk såsom "Ahkam avhandling (risalah)", "Diskutiuoner om islams rätt", "moraliska råd", "de godas väg", med mera. Han undervisade i många år, teologi och islams rätt, i Najaf och Qom och hade hundratals studenter.
 
 
 
----

Publicerad: 2019-06-11