Imam Ridha (A), den 8:e Helige Imamen

 Av: Seyyed Zainul Abidin Razavi, Tehran, Iran

 

Namn: Ali

Kallad: Ridha

Titel: ’Alimo Aali Mohammed (Muhammeds (S) familjs lärde)

Far: Imam Musa Kazim (A)

Mor: Najma Khaton (A)

Födelsedag: 11:e Dhil Qa’dah 148 e.H.

Födelseplats: Medina

Martyrskap: I slutet av Safar 203 e.H.

Förgiftad av: Ma’mun i Sanabad, Nughan, Mashhad

Helgedom: Mashhad

Ålder: 55 år

35 år när han blev Imam

17 år som Imam i Medina

3 år som Imam och utlovad efterträdare till kalifen i Mashhad

 

 

Imam Ridha (A) begravningsplats i staden Mashhad i Iran. (Bild: vareth.ir)

 

 

Imam Ridha (A) blev inbjuden till Mashhad av den abbasidiska kalifen Ma’mun, när kalifens broder Amin blev mördad i slaget mellan de två bröderna. Ma’mun var inte populär, därför ville han att Imam Ridha (A) skulle acceptera kalifatet för den muslimska nationen, men Imam Ridha (A) visste väl att erbjudandet av kalifatet var ett trick för att dölja hans förfäders brott mot Ahl al-Bayt (A), därmed vägrade han att bli kalif. Därefter blev han tvingad av Ma’mun att åtminstone bli hans efterträdare. Imam Ridha (A) accepterade hans erbjudande motstridigt med villkoret att han inte skulle lägga sig i regeringens affärer.

 

Ma’mun firade sin dotters giftermål med Imam Ridha (A). Detta var ett diplomatiskt giftermål, för att hålla sig väl informerad om Imamens aktiviteter. Hon blev dock inte välsignad med något barn.

 

Giftermål är ibland ett medel för att stärka politisk makt, vilket är tydligt gällande Profetens (S) giftermål med Umm Habibah och Hafsa m.m.

 

Imam Ridha (A) är känd som ’Alimo Aali Mohammed (S) p.g.a. hans extraordinära höga ställning av den gudomliga kunskapen. En religiös konferens organiserades av Ma’mun i Mashhad, och lärda tillhörande olika religioner blev inbjudna av honom för att debattera och diskutera om religion med Imam Ridha (A). Imamen (A) kom med övertygande bevis från de olika religionernas böcker och segrade över dem alla.

 

En person från följarna till profeten Yahya (A) (Sabian), som felaktigt är känd som stjärndyrkare, diskuterade angående religionen islam, och var på väg att acceptera den, när böneutropet hördes. Imam Ridha (A) förberedde sig för att be utan att avsluta sina argument. Personen insisterade att han skulle fortsätta diskussionen tills han blev övertygad. Men Imamen skyndade sig att be i tid, i lydnad till Gud, eftersom det är mycket viktigare.

 

Sedan efter att han bett klart övertygade Imamen den personen om islams sanningsenlighet och personen omfamnade islam.

 

Imamen var inte endast väldigt populär, utan han var också hjärtligt älskad av folket. En gång insisterade Ma’mun att han skulle leda gruppbönen under Eid, men när Ma’mun blev informerad om att en stor skara av människor välkomnade honom, förbjöd han Imamen att leda Eid-bönen, då han hade blivit rädd för Imamens popularitet.

Till slut förgiftade han Imam Ridha (A). Imamen blev begravd nära Toos, som nu är känd som Mashhad, som senare blev en helig plats för pilgrimsfärd för muslimer som älskar Ahl al-Bayt (A).

 

Det Heliga Sändebudet (S) sa: ”En del av mig kommer att begravas i landet Khurasan. Om en troende besöker den kommer Allah den Store och Allsmäktige att göra paradiset obligatoriskt för honom, och hans kropp kommer att skyddas från elden.” (Uyun Akbar al-Reza, vol. 2, p.255)

 

Pilgrimer som reciterar ziyarat för den åttonde Imamen med kännedom om Imamens status, kommer säkerligen att sluta med att synda och träda in i paradiset.

Efter Imam Ridhas (A) bortgång förde Ma’mun Imamens son, Imam Muhammed Taqi (A), till sitt palats genom att göra honom till sin svärson, för att övervaka Imamens alla aktiviteter.

Det är väl känt att en pilgrim som ber två enheter, föredraget med Surah Yasin efter Hamd i den första enheten och likvis Surah Rahman i den andra enheten och sedan ber till Gud att acceptera dennes goda önskan, kommer att få sin bön besvarad inom kort eller sent om Gud godkänner den. Den personen kommer även att bli belönad med tusen gånger mer än belöningen för Hajj i Mecka.

 

Iranier och älskare av Imamen världen över är extremt lyckliga att de kan utföra pilgrimsfärden till Imam Ridha (A) och erhålla en sådan belöning, förutsatt att de har kännedom om Imamen. En Imam är mest perfekt bland alla människor, eftersom han är syndfri och innehar Guds attribut och är den bästa förebilden för hela mänskligheten.

Pilgrimerna blir påminda om den lovade räddaren, Imam Mehdi (A), som är den siste efterträdaren till Guds siste Sändebud, Muhammed (S), och de ber alla för hans återkomst för att rädda världen från all tyranni världen över. Ingen ska offra sitt liv för tyranniska ledare, som ska ersättas av rättvisa ledare såsom Imamerna (A).

 

Länkar:

http://imamreza.net/eng/list.php?id=0203

http://islamsljus.se/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=124

Filmserie:

http://www.shiasource.com/the-guardianship-of-love