Alla program under mars månaden ställs in

Med hänsyn till spridningen av Coronaviruset i Sverige och i många länder, samt med anledning av det senaste beslutet från Folkhälsomyndigheten om att höja varningsgraden till måttlig risk, meddelar Imam Ali Islamic Center att alla program med fysisk närvaro ställs in tills den 31 mars 2020.

 

 

Detta omfattar inte verksamheten i centrets kontor, och de personer som sedan tidigare har bokat tid för giftermål, skilsmässa eller andra ärenden kan besöka centrets kontor enligt den överenskomna tiden. Det går även bra att ringa eller mejla centret.

Till sist ber vi att alla de som besöker centret fullständigt observerar personliga och sociala hygienföreskrifter när de befinner sig i centret. Klicka här för mer information om detta.

 

Vi ber Gud, den Upphöjde, om god hälsa för alla.