Profetens kamp mot analfabetism

Medan fångar mördades och torterades under den mörka medeltiden. Får omvärlden hör den ekande rösten som vann alltmer anhängare. En röst som sade döda inte de som flyr, döda inte fångar etc. inte nog med det kommer profeten, efter det första kriget som han och muslimerna fick utstå med endast 313 personer muslimer, med ett förslag till fångarna som hade kommit för att mörda honom:

Lär tio personer att kunna läsa och skriva så är ni fria.

 

Medan folk inte ens kunde fantisera något sådant befriade han fångarna, som tyvärr till större del fortsatte kriga mot honom. Profeten ville betona för omvärlden och i synnerhet muslimer att Gud vill att människan skall vara kunnig, och för detta skall man till och med frige fångar som krigade mot en.

 

I ett uttalande säger Profeten: Att söka kunskap är en plikt för varje muslim. Och vid ett annat tillfälle säger han: Sök kunskap från vaggan till graven. Osv. finner vi flera uttalande som uppmuntrar muslimerna att söka kunskap. Man skall inte bara söka kunskap hemma eller i sin stad. Kunskap bär ett stort värde i islams föreskrifter, du skall resa för kunskapens skull, därför sade Profeten: Sträv efter kunskapen även om den vore i Kina

 

Utöver detta praktiserade han tydligt det som poängterade de föregående och många andra hadither som han uttalade. Han brukade sätta sig med folk som satte och diskuterade en specifik fråga och förklarade att han tyckte om sådana diskussioner, vilket är ett praktiskt sätt att uppmuntra dialog och diskussion kring nyttiga frågor.

 

Det som var och en av oss när vi läser sådana händelser i islams tidiga historia att under denna tid var strävan efter kunskap inte något som folk talade om, inte minst i ett efterblivet samhälle som Arabien.

 

Han stannade inte där med sina rekommendationer utan påbjöd den som har kunskap att sprida den och sade kunskaps skatt är att sprida ut den. Vidare varnade han även de som inte spred det kunskap de hade att stå tillsvars i domens dag. Hur ser vi på kunskap idag? Hur påbjuden är man att sprida kunskapen man har? Tyvärr idag är det tvärtom när ny teknik och kunskap upptäcks, hör vi istället monopol.