Lär känna den okände Profeten!

Om vi ser tillbaka och frågar oss vilken religion har diskuterats mest, ser vi bara islam vara svaret, och om vi frågar oss vem har skändats mest ser vi att det är Profeten Mohammed frid vare med honom. Tanken med denna kortfattade artikel är att erbjuda läsaren information om Profeten som islamhatarna inte vill få den vanliga icke muslimen att höra om Profeten. Det är nämligen just försöket att skapa en barriär mellan icke muslimer och sådant information som driver de hatfyllda att provocera muslimerna och sprida falska anklagelser mot Profeten.

 

Läsaren som kan vara en icke muslim som är influerad av propagandan mot islam, men bär ett rent hjärta och är hederlig kommer givetvis att uppfyllas av sorg när han/hon hör lite om vem denne Profet var. Den bild som framställs av Profeten har inget med verkligheten att göra, om han var en sådan skulle muslimer inte ha följt honom och om läsaren visste vad vi vet om honom skulle hon försvara honom mot all skymf som riktas mot honom.

 

Vem vill inte försvara Profeten när han får veta att han var den första som:

Försvarade slavarnas rättigheter under en tid då slavar behandlades som boskap och rekommenderade muslimerna att frige slavar. (Koranen bl.a. 5:89,58:3)

 

 

Lyfte parollen alla människors lika värde och bekämpade rasismen som rådde och råder nu i vår värld. Koranen riktade budskapet till hela mänskligheten medan alla religioner begränsade sig till olika stammar, landskap eller länder:

Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. (49:13)

 

Föreskrev respektfull dialog med de som anklagade honom för lögn och påbjöd att respektera andras tro och tala gott med dem:

Säg: "Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning?" Säg: "Det är Gud. Helt säkert är det så att det antingen är vi eller ni, som följer rätt väg - och [ni eller vi] som helt och hållet har gått vilse."Säg: "Ni skall inte ställas till svars för de dåliga handlingar som vi begår och vi skall inte ställas till svars för vad ni gör." [34:24-25]

 

Samtidigt som Koranen företräder dessa nobla principer och en ödmjuk dialog finns det krafter som än idag har noll tolerans mot islam samtidigt som de anklagar islam för intolerans. Men Koranen lär den troende muslimen att i alla fall tala respektfull med dessa individer, trots deras anklagelser.  

Kämpade mot analfabetismen och påbjöd muslimerna män såväl som kvinnor och söka kunskap och påbjöd de sedan att sprida kunskapen de har, istället lägger vi idag monopol på kunskap som vi förvärvar idag. Där borde varje individ fråga sig vem var han som talade om allt sådant som lade grunden för civilisationer under 600-talet?

 

Kämpade för att kvinnan skall få sina rättigheter under en tid då människor bland annat i Europa diskuterade om kvinnan var ens människa eller inte. Fanns det någon innan honom som talade om kvinnans status om moderns status osv.?

 

Talade om barnens, makens, makans och familjens rättigheter och hur kärlek, samförstånd en rättvis sammanhållning skall genomsyra familjen.

 

Kära läsare när du får veta det som vi lyft fram om en person som klandrats under senaste decenniet på löpande band[1] funderar inte du varför du inte fått lära känna honom närmare för att ta en välgrundad ståndpunkt? När du ser verkligheten och ser honom som en hjälte som mördades för de gudomliga principerna som han kämpade för. Inte nog med detta när du också upptäcker att imamerna/efterträdarna av hans avkomma fortsatte i hans fotspår och mördades för samma principer, låter din hederlighet och renhet dig att villigt eller ovilligt älska honom, vare sig är du muslim eller en icke muslim.

 

Det som hans fiender lyfter upp t.ex. att han var ute efter krig stämmer heller inte. Visste du att t.ex. muslimerna led i 14 år utan att få ta till vapen och när de utkämpade det första kriget i islams historia i ett underläge med 313 man mot ca tusen och vann, var han återigen den första i historian som frigav fångarna som hade kommit för att döda honom. Det enda villkoret var att var och en skulle lära tio personer att lära sig läsa och skriva. Vilka ledare eller länder idag efter 1400 visar en sådan moral och tolerans mot krigsfångar?

 

Läsaren som söker kunskap och vill få en rättvis bild av honom bör därför söka kunskap och fråga sig hurdan var han egentligen, är han verkligen såsom hans fiender försöker framställa honom?

 

I samband med anklagelser som har tilltagit finner vi också oss skyldiga att erbjuda läsarna mer information om Profetens liv och lära under de kommande veckorna.[1] Gällande giftermålet med Aisha, svar: visste du att denna berättelse går mot flera andra berättelser som visar hennes ålder? Visste du att en sådan märklig påstående berättas endast av en person, bland de tiotusentals muslimer, och det är bara hon? Mer om detta kan du gärna läsa på vår hemsida: imamalicenter.se

Att han har gift sig med många kvinnor, svar: det stämmer men vet du att han levde med bara en fru tills han var 53 år? Och dessa kvinnor vilka oftast var äldre änkor gifte hans sig med dem under sina sista år? Vet du att profeten lyckades rädda många människor genom vissa av dessa giftermål? läsa gärna mer på vår hemsida: imamalicenter.se